Ban Truyền thông giáo phận họp trù bị Đại hội Giới trẻ 2023

 

Vậy là chỉ còn 8 ngày nữa, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra. Cho đến nay, tất cả các ban ngành và từng thành viên trong giáo phận, đã và đang rất nỗ lực để chuẩn bị cho ngày Đại hội được diễn ra cách tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành công. Ngày hôm nay, 14/11/2023, Ban truyền thông của giáo phận đã hiện diện tại giáo xứ Bến Đông để họp bàn, lên kế hoạch, và thống nhất với nhau về quy trình, quá trình công tác truyền thông cho Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh lần này.