Chúa Nhật - ngày 14.1- Tuần II - Mùa Thường Niên

Bài đọc 1: 1 Sm 3,3b-10.19

Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

3b Khi ấy, Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa : “Dạ, con đây !”, 5 rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo : “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. 6 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo : “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” 7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. 8 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en : “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa : ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.’” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. 10 Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước : “Sa-mu-en ! Sa-mu-en !” Sa-mu-en thưa : “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” 19 Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.

 

Đáp ca: Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 (Đ. c.8a và c.9a)

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

2Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.4abChúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8acon liền thưa : “Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

 

Bài đọc 2: 1 Cr 6,13c-15a.17-20

Thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

13c Thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. 14 Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại ; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.

15a Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao ? 17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. 18 Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.

19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, 20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

 

Tung hô Tin Mừng: Ga 1,41.17b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Ga 1,35-42

Các ông đã đến xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

35 Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

THAM GIA NHÀ CHÚA (Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Để sống tinh thần hiệp hành, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang thúc đẩy sự “tham gia đời sống Giáo Hội”. Và Lời Chúa hôm nay cho thấy thái độ tham gia là sống tương thân và dấn thân theo Chúa.

1. Tương thân. Ngày nay, nhiều xã hội người ta chủ trương chuyện tôn giáo, việc theo Chúa là chuyện riêng của mỗi cá nhân, không nên, thậm chí không được nói tới. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy điều ngược lại, chuyện đến với Chúa lại là chuyện tương thân giúp nhau nhận ra Chúa, đi theo Chúa. Ông Gioan đã giới thiệu Chúa cho 2 môn đệ mình trên đường. Ông Êli đã giúp Samuen nhận ra tiếng Chúa gọi trong đêm. Rồi Anrê sau khi gặp Chúa đã kể về Chúa và dẫn em mình đến gặp Chúa. Vậy tham gia đời sống Giáo Hội, tôi đã làm những gì giúp người khác đến với Chúa?

2. Dấn thân. Tham gia luôn cần sự dấn thân. Cậu bé Samuen đang ngủ giữa đêm nghe tiếng Chúa gọi đã nhiều lần vùng dạy, ra khỏi giường, chạy đến với thầy của mình. Hai môn đệ đang đứng với ông Gioan, sau khi được giới thiệu đã mau chóng bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa Giêsu đến tận nhà của Ngài. Tham gia là dấn thân, chuyển từ trạng thái tĩnh của đang ngủ, đang đứng sang trạng thái động của đi theo, đến xem, chạy tới. Vậy tham gia đời sống Giáo Hội, tôi đã dấn thân làm những việc gì khi theo Chúa?

Quả thật, tham gia là sống tương thân giúp nhau dấn thân theo Chúa. Theo Chúa để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và thực thi ý Chúa, chứ không phải theo Chúa để cầu xin Ngài làm những điều theo ý riêng chúng ta mong muốn. Amen.

 

Dẫn người khác đến với Chúa Giêsu (Lm. Đaminh Trần Văn Tính)

Để cứu độ con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Ngược dòng lịch sử cứu độ, Chúng ta thấy Thiên Chúa đã kêu gọi tổ phụ Abraham, Isaac, Giacóp, Giuse, Môsê. Bên cạnh việc kêu mời các tổ phụ, chúng ta thấy, Thiên Chúa kêu mời các ngôn sứ như: Isaia, Giêrêmia, Êlia, Samuen… Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa sai Con Một của Ngài đến thế gian để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa không để Chúa Giêsu thực hiện công trình cứu độ một mình mà Ngài dẫn đến cho Chúa Giêsu những cộng tác viên. Những người này được dẫn đến với Chúa Giêsu qua trung gian. Vậy, trung gian mà Thiên Chúa sử dụng để dẫn các môn đệ đến với Chúa Giêsu ở đây là ai?

Phúc Âm chúng ta vừa nghe diễn tả việc ông Gioan Tẩy Giả dẫn các môn đệ của mình đến gặp Chúa Giêsu và giới thiệu cho họ biết về người. Ông giới thiệu cho các môn đệ biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Ngài là Con Chiên thanh sạch sẽ chịu sát tế, chịu đổ máu mình ra để tẩy xóa tội lỗi nhân loại và ban bình an, sự sống, niềm vui cho toàn thế giới. Khi ông Gioan Tẩy Giả dẫn các môn đệ đến gặp Chúa Giêsu và giới thiệu về Chúa Giêsu cho các môn đệ thì có hai môn đệ liền đi theo Chúa Giêsu. Họ đi theo, ở lại với Chúa hôm đó và được Chúa dạy dỗ. Khi các môn đệ đi theo, ở lại và và được dạy dỗ các ông đã nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, Đấng là Ánh Sáng muôn dân. Ông Anrê là một trong hai người đi theo Chúa Giêsu và đã nhận ra Ngài là Đấng Mêsia. Ông liền trở về nhà chia sẻ niềm vui cho em mình là ông Phêrô và dẫn ông đến gặp Chúa Giêsu. Khi gặp Chúa Giêsu, ông Phêrô được tuyển chọn và được đặt làm đá tảng góc tường. Như thế, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta noi gương thánh Gioan Tẩy Giả để cho Chúa sử dụng mình để dẫn đưa người khác đến với Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi trở nên những nhịp cầu, những con đường, những phương tiện để dẫn đưa người khác đến với Chúa Giêsu. Ước gì, chúng ta quảng đại cộng tác với Thiên Chúa để dẫn đưa nhiều người đến với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta làm được như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người đến với Chúa, gặp Chúa, ở lại với Chúa, tin Chúa, yêu chúa, theo Chúa và được cùng Chúa chiêm ngưỡng vinh quang. 

Lạy Chúa, xin sử dụng chúng con như khí cụ để dẫn đưa người khác đến gặp Chúa Giêsu. Để rồi, khi gặp Chúa, theo Chúa, ở lại với Chúa, được Chúa hướng dẫn mọi người nhận ra Chúa chính là Đấng Mêsia như khi xưa thánh Anrê đã nhận ra. Từ đó, mọi người sẽ được sống trong niềm vui và bình an của Chúa. Amen.

 

Trở nên khí cụ để Chúa đến với mọi người (Thầy Gioan Phạm Văn Vinh)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có một chi tiết được lặp đi lặp lại đó là việc giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Đầu tiên, ông Gioan Tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình. Tiếp đến một trong hai môn đệ của Gioan Tẩy giả là Anrê cũng giới thiệu Chúa Giêsu cho em của mình là Simôn Phêrô. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo (x. AG 2). Mỗi người chúng ta đều có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho mọi người. Vậy, làm sao để trở nên người giới thiệu Chúa cho người khác?

Thưa, chúng ta phải biết Đấng mình giới thiệu là ai. Gioan Tẩy giả đã nhận biết Đấng ông giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa”. Anrê đã giới thiệu với Simôn Phêrô rằng: “chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Nghĩa là Đấng Kitô). Khi đã gặp và nhận biết Đấng mình tin là ai thì người ấy sẽ sẵn sàng loan báo tin vui từ cuộc gặp gỡ cho người khác. Niềm vui Tin Mừng, niềm vui từ cuộc gặp Đấng Kitô không thể là niềm vui giữ kín, dành riêng cho mình. Khi đã gặp được Đấng Kitô, chúng ta chỉ có thể thốt lên như thánh Phaolô: “khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết dành giờ đến gặp gỡ Chúa để cảm nếm niềm hạnh phúc được ở bên Chúa, thuộc về Chúa. Chúng con tin rằng, chỉ khi gặp được Chúa, cuộc đời chúng con mới được đổi thay và chúng con sẽ trở thành khí cụ giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh qua lời nói, hành động trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

 

Con tìm gì? (Cóc Hoa)

 

Đôi chân con nhẹ bước theo Thầy

Thỏa nỗi khát bao ngày tìm kiếm

Chúa quay lại, âu yếm thân thương

Con tìm chi trên đường theo Chúa?

 

Là con chiên của Chúa mỗi ngày

Sống ngoan hiền chẳng sai luật dạy

Nay được hỏi nhìn lại tâm hồn

Con tìm chi, trí khôn suy gẫm.

 

Phải chăng con quanh quẩn bạc tiền

Mải mê luôn đi tìm của cải

Sống phung phí, thừa thãi đầy dư

Mà quên đi dân cư nghèo đói?

 

Phải chăng con buộc trói địa danh

Con cố gắng đua tranh chức tước

Để người đời phải ngước trông lên

Mà dìm xuống người bên cạnh mình?

 

Phải chăng con đi tìm tình thú

Muốn mọi người chú ý đến con

Để mỗi ngày héo hon tình Chúa

Và quên mất lời hứa tin yêu?

 

Lạy Chúa Trời, bao điều tìm kiếm

Có thật con bước tiến theo Ngài

Khi mỗi ngày con chẳng tìm Chúa

Mà con tim chất chứa nhân gian.

 

Ôi lạy Chúa, tâm can con hiến

Xin dâng trọn ý chí con tim

Để chính con biết tìm kiếm Chúa

Ngài ở đâu, lạy Chúa của con?

 

Đến mà xem (Cóc Hoa)

Chúa là ai mà con tìm mãi

Nghe Gio-an giảng giải về Ngài

Con càng ước nay mai được gặp

Để bóng Ngài tràn ngập trí khôn.

 

Rồi một ngày tâm hồn bừng sáng

Ông Gio-an chứng giám Chúa đây

Lòng xôn xao theo Thầy nhẹ bước

Ngài quay nhìn, mắt ngước dấu yêu.

 

Vui ngập lòng bao điều muốn ngỏ

Ngỡ ngàng thay, Ngài hỏi: Tìm ai?

Thầy là Đấng mỗi ngày con ngóng

Trông ngóng Ngài, lạy Chúa, ở đâu?

 

Ôi trìu mến một câu duy nhất

“Đến mà xem” cho thật tỏ tường

“Đến mà xem” con đường Thầy bước

“Đến mà xem” bắt chước theo Thầy.

 

Còn gì hơn giờ đây hạnh phúc

Con được thỏa mong ước bấy lâu

Đến mà xem bước đầu theo Chúa

Đến mà xem và hứa trung thành.

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN