Chúa Nhật - ngày 31.12 - LỄ THÁNH GIA THẤT

 
Bài đọc 1: St 15,1-6 ; 21,1-3

Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi.

Bài trích sách Sáng thế.

15 1 Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi ; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” 2 Ông Áp-ram thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì ? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” 3 Ông Áp-ram còn nói : “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi ; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” 4 Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng : “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” 5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

21 1 Đức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. 2 Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. 3 Và ông Áp-ra-ham đã đặt tên cho đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông, ông đặt tên là I-xa-ác.

 

Đáp ca: Tv 104,1-2.3-4.5-6.8-9 (Đ. c.7a.8a)

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

1Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thề cùng I-xa-ác.

Đ.Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

 

Bài đọc 2:  Hr 11,8.11-12.17-19

Đức tin của ông Áp-ra-ham, của bà Xa-ra và của ông I-xa-ác.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

8 Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 12 Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.

17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo : Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

 

Tung hô Tin Mừng: Hr 1,1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Lc 2,22-40 

Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

Suy niệm 1 (Lm Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

THÁNH GIA NHÀ KIỂU MẪU

Thiên Chúa quyền năng có thể xuống thế bằng cách từ trời uy nghi ngự xuống giữa thế giới này thật hoành tráng. Nhưng Chúa không làm vậy, mà Ngài đã giáng sinh và lớn lên trong 1 mái ấm gia đình, để làm cho gia đình ấy trở thành Thánh Gia, trở thành gương mẫu cho các gia đình trên thế giới noi theo. Noi gương Thánh Gia điều gì? Chắc không phải gia đình giỏi làm ăn buôn bán vì nhà này nghèo lắm. Cũng không phải gia đình giỏi nghệ thuật chăn gối vì nhà này cứ khiết tịnh đồng trinh cả đời. Phúc Âm  soi sáng cho thấy điều Thánh Gia làm gương cho chúng ta là: Thi hành ý Chúa và làm người toàn diện.

 1.      Thi hành ý Chúa. Vâng lời là điều quan trọng để làm nên hạnh phúc: con cái vâng lời cha mẹ thì gia đình hạnh phúc. Con người vâng lời Thiên Chúa thì gia đình nhân loại hạnh phúc. Mẹ Maria và thánh Giuse đã đem con lên đền thờ để tiến dâng cho Chúa, để hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền. Thế nên, muốn gia đình hạnh phúc hãy thi hành ý Chúa, hãy dâng gia đình cho Chúa, để Chúa làm chủ gia đình mình.

2.      Làm người toàn diện. Quý vị có muốn con cháu nhà mình bị dị dạng không? Không muốn dị dạng, muốn con cháu nên người tốt đẹp thì cần phải giáo dục làm người toàn diện, phát triển đều cả 3 mặt thể lý, trí tuệ và tâm linh như bài Phúc Âm kết luận: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” Cần giáo dục toàn diện. Chứ chỉ lo cho thân xác to cao, chỉ lo cho cái đầu đầy kiến thức, mà lại để tâm hồn èo uột đời sống tâm linh, thì người ta bị dị dạng mất rồi.

 Quả thật, gia đình hạnh phúc trọn vẹn là gia đình đặt Chúa lên trên hết, sống vâng theo luật Chúa dạy. Và gia đình biết chăm lo cho con cái, cho mọi thành viên trong gia đình làm người toàn diện đầy đủ 3 mặt: thể lý, trí tuệ và tâm linh. Amen.

 

Suy niệm 2 (Lm Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi)

Bài Tin Mừng nêu bật lên ý nghĩa của việc tiến dâng cho Thiên Chúa của gia đình Thánh Gia. Một mặt là tấm lòng quảng đại và trung thành với luật Chúa của Thánh Giuse và Đức Maria. Chúa Giêsu là món quà hoàn hảo nhất mà Đức Maria và Thánh Giuse tiến dâng cho Chúa. Mặt khác, với Chúa Giêsu, Người hằng sống vâng theo thánh ý Chúa trong gia đình. Tấm lòng của Thánh Giuse và Đức Maria đối với Thiên Chúa cũng là tấm gương cho từng người chúng ta ngày nay.

Chúa muốn chúng ta hãy dâng cho Chúa những gì tốt nhất chúng ta có thể có. Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ và Thánh Giuse, dám hy sinh những gì tốt nhất của mình để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội. Nhờ đó, chúng ta được như Chúa Giê-su: “hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”.

 

Lời nguyện:

Lạy Chúa là Thiên Chúa nhân từ, xin lượng thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con chưa dâng cho Chúa những thứ tốt nhất của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức về ơn thánh mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con sẵn sàng quảng đại với Chúa, và biết sống sao cho xứng danh là con của Chúa, để chúng con hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Amen.

 

 
5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN