Chúa nhật - ngày 7.1 - Lễ Chúa Hiển Linh

 
Bài đọc 1: Is 60,1-6

Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của Đức Chúa
như bình minh chiếu toả trên ngươi.


2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.


4Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
5Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.


6Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha :
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.

Đáp ca: Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13 (Đ. x. c.11)

Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

1Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,2để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

7Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị
tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.8Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

10Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.11Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.

Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

12Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,13chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

 

Bài đọc 2: Ep 3,2-3a.5-6

Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là : trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

Tung hô Tin Mừng: Mt 2,2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Mt 2,1-12

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Suy niệm 1: Hiển Linh Đổi Mới Lối Sống 2024 (Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường)

Các nhà chiêm tinh sau khi thờ lạy và dâng lễ vật cho Chúa Giêsu, thì các ông đã đi về bằng lối khác. Lối khác gợi lên một lối sống mới, lối sống của những người tin theo Chúa thực sự. Chúng ta cùng suy tư 3 lối sống của những nhân vật mà bài Phúc Âm nói tới: Vua Hêrôđê, các thượng tế và kinh sư, và các nhà chiêm tinh. 

1. Biết mình thôi. Vua Hêrôđê đại diện cho lối sống chỉ biết lo cho bản thân mình. Khi nghe tin Đức Vua dân Do Thái mới sinh thì ông bối rối, lo sợ. Và sau đó vua đã xua quân đi tìm giết Hài Nhi Giêsu vì ông sợ mất địa vị, mất quyền lợi. Ông sống chỉ biết mình, nên ông ích kỷ và bất chấp mọi sự, sẵn sàng khử trừ người khác để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. 

2. Biết vậy thôi. Các thượng tế và kinh sư đại diện cho lối sống biết vậy thôi chứ không hành động. Khi Vua hỏi Đấng Kitô sinh ra ở đâu thì họ trả lời ngay là Ngài sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê. Họ thông thạo Kinh Thánh lắm. Thế nhưng các ông biết vậy thôi, chứ không ra khỏi nhà, lên đường gặp Chúa, bởi vì họ sợ dấn thân, sợ hy sinh. Ngày nay, cả tôn giáo lẫn xã hội, nhiều người biết rõ về những điều hay lẽ phải của đạo mình, đảng mình, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không thực hành.

3. Biết Chúa thật. Các nhà chiêm tinh đại diện cho lối sống biết Chúa thật. Họ đã ra khỏi nhà, lặn lội lên đường đi tìm Chúa. Và khi thấy Hài Nhi Giêsu, họ liền sấp mình thờ lạy và dâng tiến lễ vật quý giá. Đây là một lối sống tôn giáo thực sự, đó là lòng cung kính thờ lạy và quảng đại dâng tiến, chứ không phải thứ tôn giáo đến gặp thần thánh chỉ để cầu lợi cho mình. 

Chúng ta đang sống thế nào? Có lẽ ít người ích kỷ độc ác như Vua Hêrôđê, cũng không có nhiều người hết lòng cung kính và quảng đại như các nhà chiêm tinh, mà đa số chúng ta giống như các thượng tế và kinh sư: biết lý thuyết nhiều mà không thực hành, chỉ biết vậy thôi. Thế nên Lời Chúa Lễ Hiển Linh đầu Năm Mới mời gọi chúng ta đổi mới lối sống: vượt ra khỏi bản thân để cung kính thờ lạy Chúa và quảng đại dâng hiến. Amen.

 

Suy Niệm 2 (Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tiến)

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. (Mt 2,9)

Con Thiên Chúa đã đến ở cùng nhân loại, trở nên một con người ở giữa chúng ta, để mang ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Đó là những người nghèo khó, nhỏ bé, yếu đuối. Đó cũng là những người giàu có, tài giỏi, quyền thế nhưng vẫn khao khát ơn cứu độ của một Đấng Cao Cả. Bởi vì chỉ có Ngài mới có thể đáp lại những khao khát vô biên của con người. Ba nhà chiêm tinh nhờ chiêm ngắm những vì sao mà được dẫn tới gặp Thiên Chúa. Ánh sao tuy nhỏ bé trong đêm tối nhưng cũng đủ để dẫn các ông đến gặp mặt trời công chính, Đấng là nguồn của sự sống sung mãn và dồi dào. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa dẫn dắt bằng nhiều cách khác nhau, bằng những dấu chỉ rất đơn sơ trong chính hoàn cảnh sống của mình; như các mục đồng nhận ra Chúa qua dấu chỉ là 1 hài nhi nằm trong máng cỏ, các nhà chiêm tinh nhờ ánh sao dẫn đường.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con dù sống trong hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khó, ở trong môi trường đạo đức hay khô khan; vẫn luôn biết hướng lên trời cao. Xin cho ánh sáng của Chúa thắp sáng tâm hồn con, giúp con nhận ra những dấu chỉ Chúa vẫn gửi đến mỗi ngày để đưa con về với Chúa, để tất cả chúng con bước đi cùng với nhau trên con đường yêu thương của Chúa. Amen

 

Suy niệm 3: Trở nên “ngôi sao lạ” (Thầy Giuse Nguyễn Văn Thường)

Các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay đều nêu bật một chủ đề trọng tâm là “ánh sáng”. Thực thế, trong ngày Lễ Hiển Linh, Giáo Hội muốn chúng ta chiêm ngưỡng khuôn mặt của hài nhi Giê-su là ánh sáng, ánh sáng cứu độ cho muôn dân.

Hình ảnh ngôi sao lạ dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thờ lạy hài nhi Giê-su, mời gọi mỗi người Ki-tô hữu chúng ta cũng hãy biết trở nên những “ngôi sao lạ” để dẫn đưa người khác đến với Chúa. “Lạ” ở đây không có nghĩa là dị biệt, nhưng là khác biệt, để nhờ đó mọi người nhận ra Thiên Chúa. Sự khác biệt ở đây đến từ thái độ sống, cách suy nghĩ, cách nói năng, hành xử… để chính nhờ sự khác biệt ấy nơi những Ki-tô hữu, người khác sẽ nhận ra và đến với Chúa. Vì Chúa Giê-su cũng đã từng mời gọi các môn đệ hãy “sống khác biệt” khi nói nếu anh em cũng hành xử như những người khác, thì anh em có làm gì lạ thường đâu, ngay cả những người tội lỗi, dân ngoại cũng chẳng làm như thế sao? (x. Mt 5, 46-48). Qua đó, Người mời gọi các môn đệ hãy trở nên“ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5, 4) và “ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.” (Mt 5,16).

Mỗi người chúng ta đều đã được lãnh nhận một cây nến cháy sáng trong ngày nhận lãnh bí tích Rửa Tội. Cây nến ấy là biểu trưng cho đời sống đức tin của chúng ta. Và Thiên Chúa muốn chúng ta không chỉ biết giữ cây nến sáng cho riêng mình, nhưng còn biết dùng ánh sáng ấy để soi dẫn người khác đến với Chúa.

Vì lẽ đó, tất cả chúng ta được mời gọi trở nên những “ngôi sao lạ” trong thế giới này, trong từng bậc sống và hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Giữa một thế giới lan tràn chiến tranh, bạo lực, chúng ta nãy trở nên những người đem lại hoà bình. Giữa một thế giới tràn ngập gian dối, bất công, và áp bức, chúng ta hãy trở nên những người sống công bình, bác ái và vị tha. Giữa một thế giới chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng chúng ta hãy trở nên những ánh sáng của niềm hy vọng và tình yêu thương. Có như thế, mỗi người chúng ta mới trở nên những “ngôi sao lạ” soi lối chỉ đường cho mọi người nhận ra và đến với Chúa là chính nguồn ánh sáng và tình yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống giữa một xã hội còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, xin cho chúng con biết trở nên những “ngôi sao lạ”, qua thái độ sống, lời nói và cách hành xử của mình, để nhờ đời sống chứng tá của chúng con mọi người nhận biết và đến với Chúa là nguồn ánh sáng và tình yêu vĩnh cửu. Amen

 

 

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN