Home / Giáo hội Việt Nam

Giáo hội Việt Nam

Phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Tàpao

13/01/2024           PHIÊN KHAI MẠC CUỘC ĐIỀU TRA PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE TẠI TÀPAO Truyền Thông Hội đồng Giám mục Việt Namvà Media Giáo phận Phan Thiết WHĐ (13.01.2024) – Phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de la Motte, đã được cử hành vào sáng thứ Bảy 13/01/2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao (TTTM Tàpao), Giáo phận Phan Thiết (GPPT).   Thành viên của phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh này gồm: - Giám mục (GM) đương quyền của vụ án: Đức GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GM GPPT.   - Lục sự phiên khai mạc: Linh mục (Lm) G. Vianney Dương Nguyên Kha, Chưởng ấn GPPT. - Cáo thỉnh viên: Lm Giêrônimô Bùi Thiện Thảo, OP. - Ban điều tra gồm: + Đại diện GM đương quyền: Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện GPPT. + Biện lý vụ án: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Uy - Đại diện tư pháp GPPT. + Lục sự vụ án: Lm Phêrô Nguyễn Quốc Việt - Đại diện tư pháp GP Xuân Lộc. + Phó Lục sự vụ án: Nữ tu (Nt) Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Nha Trang. Tham dự phiên khai mạc cuộc điều tra có: - Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục (HĐGM) Thái Lan - Ban Thường vụ HĐGM Việt Nam - Các Đức GM trong HĐGM Việt Nam - Cha Phó Tổng quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris - Các Cha Giám đốc, Cha giáo và Chủng sinh các Đại Chủng viện - Các nữ tu của các Hội dòng MTG trong và ngoài nước Việt Nam - Các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong và ngoài GPPT. Phiên khai mạc cuộc điều tra này đã diễn tiến qua 2 phần chính: Nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh và Thánh lễ Tạ ơn.   I. NGHI THỨC MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC & PHONG THÁNH Vào lúc 6g25, nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh đã khởi sự với đoàn rước (gồm GM đương quyền của vụ án, Ban điều tra, Cáo thỉnh viên, Lục sự phiên khai mạc, Cha Thư ký Tòa GM, 2 người đọc tiểu sử ĐGM Lambert de la Motte), lời giới thiệu tiến trình nghi thức và lời nguyện khai mạc. Sau đó, nghi thức đã diễn ra với 3 phần: - Công bố hồ sơ Khởi sự án Phong Thánh - Công bố hồ sơ của Phiên tòa - Lời tuyên thệ (của GM đương quyền vụ án, Ban điều tra và Cáo thỉnh viên). Công bố hồ sơ Khởi sự án Phong Thánh Hồ sơ khởi sự án Phong Thánh gồm có: - Tiểu sử Đức Cha Pierre Lambert de La Motte: do thầy Giuse Nguyễn Duy Kết và nữ tu Matta Nguyễn Thị Thiên Hương công bố. - Thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng y TGM Bangkok cho Đức GM GPPT: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố. - Thư của Bộ Phong Thánh chấp thuận việc chuyển giao thẩm quyền: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố. Công bố hồ sơ của Phiên tòa Sau khi các Hồ sơ khởi sự án Phong Thánh được công bố, các Hồ sơ của Phiên tòa cũng đã lần lượt được tuyên đọc: - Thỉnh nguyện thư của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng (Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) xin phong Chân phước và phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de La Motte: do Lm cáo thỉnh viên Giêrônimô Bùi Thiện Thảo công bố. - Biên bản đồng thuận của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố. - Bản Nihil Obstat của Bộ Phong Thánh: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố. - Sắc chỉ Mở án của GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng (đương quyền của vụ án): do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố. - Quyết định của GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng thiết lập tòa án và bổ nhiệm các thành viên của Ban điều tra cấp Giáo phận cho Án phong Chân Phước và Phong Thánh của Đức Cha Pierre Lambert de La Motte: do Lm Fx. Lê Nguyên Thao công bố. Lời tuyên thệ Phần thứ ba của nghi thức là những lời tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ: của GM đương quyền vụ án và của các thành viên trong Ban điều tra. Linh mục cáo thỉnh viên Giêrônimô Bùi Thiện Thảo cũng đã tuyên thệ như thế sau khi trình cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng danh sách những chứng tá và nhân chứng để điều tra, thẩm vấn. Linh mục lục sự Phêrô Nguyễn Quốc Việt đã tóm kết Phiên khai mạc với những lời cuối nói lên chương trình làm việc sắp tới: “Sau Phiên khai mạc hôm nay, các thành viên Ban điều tra, các chuyên gia lịch sử và thần học sẽ triển khai các cuộc họp để thẩm định các chứng từ, thu thập bằng chứng, thẩm tra các nhân chứng để không bỏ sót bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án. Thời gian và địa điểm của các Phiên họp tiếp theo sẽ được thông báo đến các thành viên Ban điều tra bằng các Sắc lệnh Triệu tập. Sau khi hoàn thành các cuộc điều tra, Đức Giám mục có thẩm quyền (Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng) sẽ cử hành Phiên họp bế mạc và ban hành Sắc chỉ kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận. Sau đó, tất cả các hồ sơ sẽ được niêm phong và chuyển sang Bộ Phong Thánh để tiến hành cuộc điều tra cấp Rôma.” Nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh đã kết thúc lúc 7g30 với lời kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu Đức cha Pierre Lambert de La Motte.   II. THÁNH LỄ TẠ ƠN Phần thứ hai của Phiên khai mạc cuộc điều tra phong thánh chính là Thánh lễ Tạ ơn, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế vào lúc 7g45. Đồng tế với ngài có 18 giám mục và khoảng 150 linh mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 20 ngàn người gồm các tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi. Khởi sự Thánh lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hai biến cố đặc biệt: kỷ niệm Kim Khánh 50 năm thành lập GPPT và Nghi thức mở án Phong Chân phước & Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte, vị Giám mục tiên khởi Giáo phận Đàng Trong Việt Nam. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, nguyên Chủ tịch HĐGMVN - đã nhắc đến 3 sự kiện: “Hành hương Đức Mẹ Tàpao ngày 13/10 hằng năm”, “Năm Thánh mừng Kim Khánh GPPT” và “Mở án Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte”. Đức Tổng Giuse đã nối kết 3 sự kiện này bằng "mẫu số chung" là: Qua Mẹ Maria, hồng ân Thiên Chúa đã bao phủ trên suốt dòng lịch sử của từng người, lịch sử của GPPT, của Giáo hội Việt Nam và của toàn nhân loại. Đức Mẹ Maria được yêu mến trên toàn thế giới. Mẹ đã giữ gìn GPPT qua bao nhiêu sóng gió. Đức Tổng Giuse đặc biệt nhắc đến sự kiện Mở án Phong Thánh cho Đức cha François Pallu tại Hà Nội vào ngày 29/10/2023 và sự kiện Mở án Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Tàpao vào hôm nay 13/01/2024. Chỉ sống 55 năm trên đời, với 19 năm làm Giám mục và chỉ 3 lần vào được đất nước Việt Nam mà vị “danh nhân” này đã làm được biết bao nhiêu điều rất quan trọng và hết sức cần thiết cho Giáo Hội Việt Nam. Phiên khai mạc cuộc điều tra phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte - với Nghi thức mở án Phong Chân Phước & Phong Thánh cùng với Thánh lễ Tạ ơn - đã kết thúc lúc 9g20 cùng ngày, sau lời cám ơn và phép lành cuối lễ của Đức Giám mục chủ sự. (Cập nhật lúc 13g05 ngày 13.01.2024)

Quý Đức cha Giáo tỉnh Hà Nội họp mặt tất niên năm Quý Mão

Sáng thứ Năm, ngày 11/01/2024, quý Đức cha Giáo tỉnh Hà Nội đã trở về Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội tham dự ngày tất niên năm Quý Mão. Theo thông lệ, cứ vào dịp cuối năm âm lịch, quý Đức cha của 11 giáo phận miền Bắc lại có dịp sum họp tất niên trong bầu khí tràn đầy niềm vui đón chào xuân mới. Hiện diện trong ngày họp mặt có Đức Tổng Giám mục TGP Hà Nội Giu-se Vũ Văn Thiên, Đức Hồng y Phê-rô và quý Đức cha đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Lạng Sơn – Cao Bằng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh. Trong giờ gặp gỡ, quý Đức cha cùng thảo luận các hoạt động trong năm vừa qua, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phụng vụ, đồng thời định hướng các chương trình chung tại Giáo tỉnh trong năm mới. Bên cạnh đó, quý Đức cha cũng chia sẻ những hoạt động mục vụ theo đặc thù riêng của Giáo phận mình. Ngoài ra, Đức TGM Giu-se cũng cho biết dự kiến chương trình đón Đức TGM Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh tại Việt Nam sẽ được diễn ra vào cuối tháng 01/2024. Ngày sum họp cuối năm là dịp thật tốt để quý Đức cha nối kết tình liên đới mục tử giữa các giáo phận, đồng thời mở ra định hướng để các tín hữu cùng bước đi trong nhịp sống chung của Giáo hội Việt Nam “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”. Nguồn: BTT - TGP Hà Nội

Hội nghị Tuyên uý Huynh trưởng toàn quốc lần thứ V

Để chuẩn bị cho Hội nghị Tuyên uý Huynh trưởng Toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây – Tổng Giáo phận Sài Gòn, Cha Chánh xứ Giuse Phạm Đức Tuấn cũng là Cha Tổng Tuyên uý Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, cùng với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các Huynh trưởng trong Liên đoàn Anrê Phú Yên – Thiếu Nhi Thánh Thể Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tất bật để chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho Hội Nghị. Từ đầu buổi trưa ngày 08.01.2024, Ban tổ chức Hội nghị đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp quý Cha Tuyên uý, quý Trợ uý, quý Huynh trưởng từ khắp nơi trên toàn quốc về tham dự Hội nghị. Đợt Hội nghị Toàn quốc lần này diễn ra trong 03 ngày từ 08.01.2024 đến 10.01.2024, có sự hiện diện của 23/27 giáo phận (các Giáo phận Bà Rịa, Ban Mê Thuột, Phan Thiết, và Phát Diệm vắng mặt đợt này). Sau khi hỏi thăm, gặp gỡ, các thành viên tham dự Hội nghị đã nhận phòng, ăn tối và bước vào giờ họp đầu tiên về việc thành lập Ban Nghiên huấn Tổng Liên đoàn, Ban Nghiên huấn Miền và những công việc chuẩn bị cho Đại hội kỉ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể có mặt tại Việt Nam.   Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Lâm Trọng Thi – Tuyên uý Giáo tỉnh Huế, toàn thể Hội nghị đã cùng đọc kinh tối và Chầu Thánh Thể cuối ngày. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tuôn đổ nhiều hồng ân xuống trên Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam và đặc biệt là toàn thể thành viên đang tham dự Hội nghị. Ban Thư ký Hội nghị Nguồn: WHĐ (09.01.2024)

Giáo phận Phú Cường mừng ngân khánh giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ

Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (nay là thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) tấn phong Giám mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma vào ngày lễ Hiển Linh - ngày 06 tháng 01 năm 1999. Ngài là một trong ba vị giám mục của Giáo hội Việt Nam được chính Đức Giáo Hoàng tấn phong Giám mục. Đây quả thật là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa tặng ban cho ngài.   Thánh lễ tạ ơn, mừng Ngân khánh hồng ân Giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - được cử hành long trọng vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 06 tháng 01 năm 2024, tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường. Thánh lễ do chính Đức cha Phêrô chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường; Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Tổng Giuse Nguyễn Văn Thiên - Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội; Đức cha Tôma Aquinô Vũ Định Hiệu - Giám mục giáo phận Bùi Chu; Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng - Giám mục giáo phận Phát Diệm; Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu - Giám mục giáo phận Thái Bình; Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường - Giám mục giáo phận Thanh Hoá; Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám mục giáo phận Nha Trang; Đức cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn; Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục giáo phận Bà Rịa; Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Nguyên Giám mục giáo phận Bà Rịa; Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục giáo phận Cần Thơ; Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh - Giám mục giáo phận Đà Lạt; Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục giáo phận Long Xuyên; Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục giáo phận Phan Thiết; Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Giám mục giáo phận Vĩnh Long; Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương; cùng nhiều linh mục trong và ngoài giáo phận Phú Cường. “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài”. Đây là lời Đức cha Phêrô cất lên khi khởi đầu thánh lễ, dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ dư tràn hồng ân trên cuộc đời của ngài, 87 năm cuộc đời, trong ấy 59 năm linh mục, 25 năm giám mục và hồng ân Thiên Chúa sẽ vẫn mãi tuôn đổ trên ngài trong những năm tháng lữ thứ trần gian. Đức cha Phêrô cảm nhận sâu sắc ơn Chúa luôn dư tràn trong cuộc đời ngài từ khi còn bé. Chắc hẳn rằng Thiên Chúa đã chọn gọi ngài từ khi ngài vừa đến với thế gian này và suốt cuộc đời ngài, tất cả những biến cố trong cuộc đời ngài đều do bởi ơn Chúa, những hồng ân thật diệu kỳ mà Chúa dành ban cho ngài. Đức cha đã cảm nhận sâu sắc tình yêu và sự thúc giục của ơn gọi nên ngài đã dấn thân vào con đường tu trì từ rất sớm, khi còn là đứa trẻ 9 tuổi. Đức cha cảm nhận Chúa đã luôn đồng hành cùng ngài từ khi ngài bắt đầu bước theo tiếng gọi của Chúa, trong suốt quá trình tu học rồi được nhận lãnh thánh chức Linh mục. Biết bao thăng trầm trong cuộc đời, bao thử thách, chướng ngại và cả đau khổ nhưng trong từng biến cố của cuộc đời, Chúa luôn kề bên hướng dẫn, nâng đỡ và ủi an. Bao gian nan thử thách cũng như bao khó khăn vất vả, đau khổ của bệnh tật nhưng ơn Chúa đã giúp ngài vượt qua tất cả. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (nay là thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II) tấn phong Giám mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma vào ngày lễ Hiển Linh - ngày 06 tháng 01 năm 1999. Ngài là một trong ba vị giám mục của Giáo hội Việt Nam được chính Đức Giáo Hoàng tấn phong Giám mục. Đây quả thật là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa tặng ban cho ngài. Khẩu hiệu Đức cha Phêrô chọn “Yêu rồi làm”, câu nói nổi danh của thánh Augustinô - Tiến sĩ Hội thánh - diễn tả thật sâu sắc và sống động tình yêu ngài dành cho Thiên Chúa và tình yêu này chính là sự phản chiếu của tình yêu Thiên Chúa dành cho ngài. Đức cha Phêrô cảm thấu tình Chúa và ngài đã chia sẻ tình yêu ấy đến người khác trong hành trình thi hành sứ vụ Chúa trao ban. “Yêu rồi làm”, Đức cha Phêrô mong muốn mang Chúa đến với mọi người bằng tình yêu và sự phục vụ tận tuỵ, yêu và phục vụ người khác như chính Chúa đã yêu. “Yêu rồi làm” cũng chính là châm ngôn hướng dẫn cuộc đời của Đức cha, mọi sự phải được thực hiện bằng một tình yêu chân thành, một tình yêu mang tên Giêsu. Nhìn lại chặng đường thi hành sứ vụ của Đức cha Phêrô trong suốt thời gian qua, mỗi người con giáo phận Phú Cường cảm nhận sâu sắc một tình yêu của vị mục tử dành cho đoàn chiên. Ngài đã dấn thân phục vụ dân Chúa, phục vụ miệt mài không mệt mỏi. Ngài đã dâng trọn cuộc đời và trái tim rực cháy của mình cho Chúa và dân Chúa. Ngoài trách vụ tại giáo phận Phú Cường, Đức cha kiêm nhiệm nhiều sứ vụ quan trọng khác như: Đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, thành viên Hội đồng Giáo hoàng Đại hội Thánh thể Quốc tế, thành viên Hội đồng Giáo hoàng Đặc trách Liên tôn... Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục giáo phận Long Xuyên - đã dùng những hình ảnh và biến cố của thánh Phêrô xưa, về cuộc đối thoại của Chúa và Phêrô, một cuộc đối thoại tình yêu. Khi Chúa hỏi Phêrô rằng: “Con có yêu mến Thầy không?”, và câu trả lời xác quyết của thánh Phêrô: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Cuộc đối thoại tình yêu giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô xưa cũng chính là cuộc đối thoại của vị mục tử mang tên Phêrô của giáo phận Phú Cường hôm nay, chính là Đức cha Phêrô kính yêu. Đức cha đã yêu mến Chúa hết trọn trái tim người con thảo của Chúa, người tư tế Chúa đã chọn gọi từ rất lâu trước đây và trong từng ngày sống, vị mục tử này vẫn luôn thưa với Chúa: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”, và câu châm ngôn “Yêu rồi làm” cũng chính là câu trả lời xác quyết của Đức cha Phêrô cho cuộc đối thoại tình yêu. Sau phần lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Đào Nguyên Vũ - Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam - tuyên đọc văn thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúc mừng Ngân khánh Giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ. Ngoài văn thư chúc mừng của Đức Thánh Cha, văn thư chúc mừng của Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, gửi chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Phêrô về những đóng góp của ngài cho Hội thánh, đặc biệt với giáo phận Phú Cường, với vai trò là sứ giả mang niềm hy vọng đến cho Giáo phận - nơi trải nghiệm rất nhiều khó khăn. Kế đến, cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy - Chánh văn phòng Toà Giám mục Phú Cường - tuyên đọc văn thư chúc mừng của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski - Đại diện Toà thánh Vatican tại Việt Nam - chúc mừng ngày lễ trọng đại mừng Ngân khánh Giám mục của Đức cha Phêrô. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - đã yêu mến chúc mừng Đức cha Phêrô. Đức cha Giuse cảm phục trước những đóng góp của Đức cha Phêrô dành cho Giáo hội Việt Nam, những khó khăn thử thách khi xây dựng lại Hội Thừa Sai Việt Nam gần như bắt đầu từ con số 0, những đóng góp trong việc xây dựng không chỉ về cơ sở vật chất mà Đức cha đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ kế thừa. Đức cha Phêrô thật sự là một người chăm sóc vườn nho của Chúa rất hữu hiệu, không chỉ làm đẹp vườn nho của Chúa mà đã làm cho vườn nho Chúa trổ sinh thêm nhiều hoa trái tốt tươi. Đức cha Giuse cảm nhận tình yêu của Đức cha Phêrô thật lớn, ngài có một “quả tim lớn” chứa đầy tình yêu thương nồng ấm và ngài đã dành trọn tình yêu ấy cho Chúa và dân Chúa. Trước khi Đức cha Phêrô ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - thay mặt toàn thể gia đình Giáo phận chúc mừng Ngân khánh Giám mục, 59 hồng ân linh mục và tri ân Đức cha Phêrô về những hy sinh của ngài trong suốt thời gian vừa qua, và nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức cha Phêrô, gìn giữ ngài luôn an khang, hồn an xác mạnh, sống vui sống khoẻ để tiếp tục đồng hành và nâng đỡ đoàn con cái của Chúa nơi giáo phận Phú Cường. Trước khi đáp lời chúc mừng, Đức cha Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương và gìn giữ ngài trong suốt chặng đường vừa qua. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà tổ tiên, họ hàng gần xa đã luôn yêu thương, nâng đỡ, cầu nguyện cho ngài. Đức cha đặc biệt cảm ơn mọi người đã yêu thương, không quản ngại đường xá xa xôi trên khắp mọi miền đất nước, đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn của ngài, cùng hiệp thông với ngài dâng tâm tình tạ ơn lên Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, quý Đức cha cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha Phêrô; sau đó mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên của giáo xứ. Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường Nguồn: giaophanphucuong.org (07.01.2024)

Kỷ niệm tái lập Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội: 50 năm hội ngộ và tri ân

KỶ NIỆM TÁI LẬP ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE HÀ NỘI50 NĂM HỘI NGỘ VÀ TRI ÂN Ban Truyền Thông TGP. Hà Nội WGPHN (29.12.2023) - Sáng thứ Sáu, ngày 29/12/2023, gần 1000 linh mục và cựu chủng sinh của Đại Chủng viện (ĐCV) thánh Giuse Hà Nội đã quy tụ về nhà thờ Chính Tòa Hà Nội tham dự ngày hội ngộ nhân kỉ niệm 50 năm tái thiết lập ĐCV thánh Giuse Hà Nội (1973 – 2023). Đây cũng là dịp để ĐCV tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền bối và quý ân nhân. Khuôn viên Tòa Tổng Giám mục (TGM) Hà Nội hôm nay rộn ràng và nô nức hơn, bởi ngay từ sớm quý cha từ khắp các Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội, là những cựu chủng sinh của ĐCV đã cùng trở về “chốn xưa” – 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội để quy tụ và mừng kỉ niệm biến cố trọng đại, 50 năm tái lập ĐCV thánh Giuse Hà Nội. Đây được coi là một biến cố lưu lại dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của ĐCV. 50 năm – Nhìn về quá khứ để tri ân 50 năm, một dấu mốc đáng ghi nhớ, một chặng đường hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng trên ĐCV nói riêng và Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội nói chung. 50 năm qua đi với biết bao thăng trầm của thời cuộc, từ khởi đầu với những cuộc bách hại đạo đến những cuộc di cư do chiến tranh, mãi tới năm 1973, Tràng Tập xưa mới được mở cửa trở lại với danh hiệu mới: Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội, tọa lạc tại số 40 Nhà Chung do Đức cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn làm giám đốc. Mừng kỉ niệm 50 năm tái lập là cơ hội để ĐCV thánh Giuse Hà Nội cùng nhìn về quá khứ và tri ân quý Đấng bậc đi trước đã dày công xây dựng và phát triển ĐCV như ngày hôm nay. Tham dự ngày hội ngộ hôm nay, có 77 linh mục Giáo phận Bắc Ninh, 67 linh mục Giáo phận Thái Bình, 89 linh mục Giáo phận Hải Phòng, 87 linh mục Giáo phận Hưng Hóa, 100 linh mục Giáo phận Phát Diệm, 11 linh mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, 67 linh mục Giáo phận Bùi Chu và 186 linh mục trong TGP Hà Nội. Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế chào mừng quý Đấng bậc Ngỏ lời trong ngày hội ngộ, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã chia sẻ: Đi học là thời của hồng ân. Được đi học là một ơn của Chúa, được sống trong tình bạn bè để nối kết với nhau trong tình huynh đệ thân thương, để mang những kỉ niệm, cùng nhau trau dồi những kiến thức và tiến về tương lai. Thời gian sống trong môi trường Chủng viện lại là thời gian của ân phúc. Đức TGM Giuse chia sẻ trong ngày hội ngộ Đức TGM Giuse nói thêm: Ngày hội ngộ mừng kỉ niệm 50 năm tái lập là một cuộc gặp gỡ huynh đệ và như một cuộc trở về nguồn. Quý cha cùng trở về hôm nay để hồi tưởng lại những gì mình đã sống, những gì mình đã cảm nhận, đã học, những gì Chúa Thánh Thần nói trong suốt thời gian đào tạo. Cách riêng, đây cũng là giây phút để quý cha phần nào cảm nhận được sự đồng hành qua lời cầu nguyện, qua tình huynh đệ đã dành cho nhau để thi hành sứ vụ mà không thấy mình bị đơn lẻ. Ngay sau những chia sẻ thân tình của Đức TGM Giuse là thước phim tài liệu ghi lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong suốt 50 năm qua của ĐCV. 50 năm – Ươm mầm và sinh hoa kết trái Kể từ thời gian thành lập cho tới nay (năm 2023), ĐCV đã đảm nhận công cuộc đào tạo ứng viên linh mục cho hầu hết các Giáo phận miền Bắc. Qua 29 khóa đào tạo có 1363 chủng sinh với 894 linh mục đã được chịu chức trong 8 Giáo phận là hoa trái tốt đẹp mà ĐCV đã ươm trồng. Trong số các linh mục đã được đào tạo tại ĐCV có cả các linh mục là người dân tộc Mường (có 2 linh mục) và H’mông (có 2 linh mục). Ngoài ra, ĐCV cũng là cái nôi sinh ra 5 vị Giám mục đang thi hành tác vụ tại các Giáo phận trên dải đất hình chữ S. Hiện nay, ĐCV đang có 3 cơ sở chính để đào tạo linh mục đó là: Cơ sở I: Khoa Thần học (số 13 Chế Lan Viên, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cơ sở II: Khoa Triết học (số 125 Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Cơ sở III: lớp Tu Đức (Giáo xứ Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội) 50 năm – Tạ ơn và khắc ghi Cao điểm ngày hội ngộ và tri ân là Thánh lễ tạ ơn vào lúc 10h15, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, TGM TGP Hà Nội chủ sự. Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Hồng y Phêrô, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, TGM phó TGP Huế, quý Đức cha trong Giáo tỉnh Hà Nội, quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha Cựu Chủng sinh trong các Giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo hữu. Mở lời đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse hân hoan chào đón quý Đức cha, quý cha đã cùng quy tụ trong ngày hội ngộ lịch sử. Ngài nhắc lại quà tặng cao quý là thiên chức linh mục mà Thiên Chúa đã ban tặng xuống trên quý cha. Đồng thời cầu nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ xuống muôn hồng ân để quý cha thi hành nhiệm vụ tông đồ trong các nhiệm sở của mình, mặc dù còn những khó khăn, thử thách và chông gai. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, TGM phó TGP Huế nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ĐCV khi góp công, góp sức để cùng các Giáo phận làm nên điều kì diệu cho sự phát triển hàng giáo sĩ của Giáo hội miền Bắc hôm nay. Đó là thành quả của đức tin, sự can đảm, hiệp nhất, tình yêu thương của các Giáo phận liên quan. Của lễ tri ân mừng 50 năm hồng ân được đan dệt nơi Bàn Tiệc Thánh linh thiêng. Tâm tình tạ ơn tựa hương trầm nghi nghút dâng lên trước tòa Thiên Chúa. 50 năm là một dấu mốc lịch sử quan trọng để ĐCV thánh Giuse Hà Nội cùng nhìn về quá khứ tri ân các bậc tiền bối. Đồng thời là động lực để ĐCV có thêm những sáng kiến mới trong công cuộc đào tạo linh mục thích hợp với bối cảnh thời đại hôm nay. Ước mong những hoạch địch mà ĐCV đang ấp ủ sẽ được Thiên Chúa chúc lành và hướng dẫn thực hiện.    Nguồn: tonggiaophanhanoi.org (29.12.2023) Xem thêm ảnh tại đây

Bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam

Hôm nay, thứ Bảy, ngày 23-12-2023, vào lúc 12g Vatican, tức 18g Việt Nam cùng ngày, Toà Thánh Vatican công bố: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Tổng Giám Mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia), hiện đang là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski sinh ngày 2-2-1963 tại Augustów, thuộc giáo phận Łomża, Ba Lan. Học triết học tại Đại chủng viện Łomża (1983-1985) và Thần học tại Đại chủng viện Firenze, Italia (1985-1989). Ngày 27-05-1989 thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính toà Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Łomża. Từ 1989-1991, cha Marek Zalewski là linh mục phụ tá giáo xứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Firenze. Sau đó theo học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana và tốt nghiệp Tiến sĩ giáo luật năm 1995; đồng thời cha còn tham dự các khoá học ngôn ngữ và chương trình của Trường Ngoại giao Toà thánh. Tháng Bảy năm 1995, cha Marek Zalewski bắt đầu tham gia ngành ngoại giao của Toà Thánh và trải qua nhiều sứ vụ: – Toà Sứ thần Toà thánh tại Cộng hoà Trung Phi (1995-98) – Phái đoàn ngoại giao tại Liên hiệp quốc, New York (1998-2001) – Toà Sứ thần Toà thánh tại Anh (2001-2004) – Toà Sứ thần Toà thánh tại Đức (2004-2008) – Toà Sứ thần Toà thánh tại Thái Lan (2008-2011) – Toà Sứ thần Toà thánh tại Singapore (2011-2012) – Toà Sứ thần Toà thánh tại Malaysia (2012-2014) Ngày 25-03-2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục hiệu toà Africa (nay là Tunisia) và Sứ thần Toà Thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng Giám Mục Zalewski đã chọn khẩu hiệu “Lumen vitae Christus” (Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống) làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng Giám Mục Zalewski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài ra ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Cùng ngày, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, gửi thư đến Cộng đoàn Dân Chúa loan báo tin vui về Đức Tổng Giám Mục Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ   HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Ngày 23 tháng 12 năm 2023 Kính gửi: Quí Đức Hồng Y, Quí Đức Cha và cộng đồng Dân Chúa Việt Nam Ngay thềm Giáng Sinh, chúng ta đón nhận tin vui: hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Như chúng ta đã biết, ngày 27 tháng 7 vừa qua, Toà Thánh Vatican và Việt Nam đã công nhận Thoả thuận về “Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam” nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Vatican và hội kiến với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đây là kết quả của quá trình gặp gỡ và trao đổi lâu dài, nhất là từ khi thành lập “Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican” năm 2008, với khoá họp đầu tiên ngày 16-17 tháng 2 năm 2009. Kết quả là Toà Thánh đã bổ nhiệm hai vị Đại diện không thường trú là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli (2011-2017) và Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski (2018-2023). Sau 14 năm với 10 khoá họp chung, nay Toà Thánh đã có thể bổ nhiệm một vị Đại diện thường trú tại Việt Nam. Như Đức Thánh Cha đã viết trong Thư gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ngày 8 tháng 9 năm 2023, kết quả tốt đẹp này “dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau được xây dựng từng bước trong nhiều năm qua” và “nhờ nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt”, với mục tiêu “cùng nhau đi tìm con đường tốt nhất để phục vụ thiện ích của dân tộc Việt Nam và Hội Thánh”. Chúng ta tin tưởng rằng trong tư cách thường trú, Đức Tổng Giám Mục Đại diện Toà Thánh sẽ là dấu chỉ hữu hình rõ nét hơn của sự hiệp thông giữa Hội Thánh Việt Nam với Đức Giáo Hoàng, đồng thời ngài cũng sẽ trở thành cầu nối ngoại giao để Hội Thánh có thể phát triển các hoạt động đa dạng nhằm đáp ứng các nhu cầu trong cộng đồng xã hội. Chúng ta tạ ơn Chúa và vui mừng chào đón Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski trở lại Việt Nam và ở lại với chúng ta trong sứ vụ mới. Kính chúc quí Đức Hồng Y, quí Đức Cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa một Mùa Giáng Sinh đầy ân sủng và năm 2024 an lành, thánh đức. (Đã ký)   + Giuse Nguyễn Năng Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh Chủ tịch         Tải file về tại đây! Nguồn: WHĐ (23.12.2023)

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2023

  ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁOtrực thuộcHội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁONHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2023   Các con thân mến, Không khí của Mùa Giáng Sinh trong những ngày này đang nhộn nhịp với những trang hoàng rực rỡ. Lúc 5 giờ chiều ngày 09 tháng 12 vừa qua, tại Quảng trường Thánh Phêrô, khi tiếp kiến hai phái đoàn do Đức Hồng y Thống đốc thành Vatican tặng Cây thông và Hang đá máng cỏ năm nay cho Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng: “Đứng trước mỗi máng cỏ, cả những máng cỏ trong gia đình chúng ta, chúng ta nghĩ lại những gì xảy ra cách đây 2.000 năm tại Bêlem, và điều này phải thức tỉnh nơi chúng ta sự tưởng nhớ thinh lặng và kinh nguyện trong đời sống thường nhật huyên náo, với bao nhiêu hoạt động miệt mài. Thinh lặng để có thể lắng nghe điều Chúa Giêsu nói từ máng cỏ. Cầu nguyện để biểu lộ sự kinh ngạc biết ơn, sự dịu dàng, và có thể là cả nước mắt mà cảnh tượng hang đá máng cỏ gợi lên nơi chúng ta”. Từ những lời nhắn nhủ thật gần gũi này, cùng với các con bước vào Mùa Giáng Sinh năm nay, cha muốn chia sẻ một chút suy nghĩ về Mầu Nhiệm lớn lao này. 1. Giáng sinh trong những bức tranh.  Năm nay kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô đã thiết kế máng cỏ đầu tiên. Ngài muốn mô tả lại khung cảnh Chúa Giáng Sinh làm người tại hang đá Bêlem, để nhắc nhở mọi người về mầu nhiệm trọng đại này. Chắc chắn rằng hình ảnh không phải là thực tại của mầu nhiệm, nhưng sự hiện hữu của máng cỏ Chúa Hài Đồng trong suốt tám thế kỷ qua đã không dừng lại ở việc trang trí, mà nó còn giúp cho người ta có được những cảm xúc đức tin cần thiết, để sống những tinh thần và thông điệp của mầu nhiệm ấy. Trong ý hướng đó, chúng ta cùng nhìn về sự kiện Chúa Giáng Sinh trong ba bức tranh tiêu biểu. 1.1. Không có chỗ trong nhà trọ Phúc âm thuật lại là đang trên đường cùng với Thánh Giuse trở về quê khai sổ bộ theo lệnh của Hoàng Đế Au-gút-tô, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Không thể khác hơn được nữa, việc cần phải làm lúc này chính là tìm một quán trọ để trú ngụ qua đêm và cũng là một nơi căn bản để có thể ứng phó trong trường hợp bà Maria sinh con. Thế nhưng một câu chuyện đáng buồn xảy đến, chủ nhà trọ chối từ tất cả. Việc từ chối này đã đưa đến một kết quả mà cho đến hôm nay, khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài đồng, người ta vẫn luôn thắc mắc: tại sao một Thiên Chúa quyền năng lại giáng trần trong một nơi thương tâm và lạnh lẽo như thế? (x. Lc 2, 1 – 6). Nếu được biết trước về sự kiện này, thì đây sẽ là một bức tranh hoàn toàn trái ngược với những gì người ta có thể hình dung về cuộc giáng trần của Đấng Cứu Thế. Người đã được sinh ra trong những nghịch lý của con người chúng ta. Bởi vậy, khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài Đồng, các con đừng cố gắng tìm cách lý giải tại sao hay như thế nào, mà hãy liên kết bức tranh này với một lời cầu nguyện chân thành: Chúa đã chấp nhận sinh ra trong bần cùng túng thiếu, xin cho tất những ai đang lầm than khốn khó, cũng tìm được niềm an ủi và khích lệ trong tình thương của Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 1.2. Giờ của các mục đồng Trong một thế giới cậy vào tài trí con người, ca tụng sự thông minh, đề cao nghiên cứu khoa học hơn là quy hướng về Thiên Chúa, mà cuối cùng chẳng đưa con người đến những điều tốt lành hơn, sự dữ đã và vẫn đang tồn tại, Luca thánh sử lập lại tuyên bố của tiên tri Isaia một chương trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lc 4, 18; x. Is 61, 1 - 2a). Chương trình cứu chuộc ấy, trong bức tranh của Mầu nhiệm Giáng Sinh, các mục đồng chính là những người đầu tiên được đón nhận. Những nông dân nầy không có máy kéo hiện đại, chẳng có công trình khoa học, không bằng cấp chuyên môn, họ chỉ có duy nhất một tấm lòng thành, một tấm lòng quy hướng về Chúa của mình. Bởi đó, khi nghe sứ thần loan báo, họ không cần suy nghĩ, cũng chẳng phải đắn đo, nhanh chóng đi đến nơi và thấy Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Điều đáng khâm phục nơi những con người đơn sơ này, đó chính là khi ra về, “họ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ” (Lc 2, 20). Chúng ta hãy bắt chước các mục đồng trong bức tranh này, luôn biết ca tụng Chúa vì những ơn lành Người đã ban trong cuộc sống. Ước gì lời ca tụng ấy trở thành niềm vui Kitô hữu, luôn hiện diện và sẵn sàng lan tỏa đến những người chúng ta gặp gỡ. 1.3. Bò và Chiên bên trong hang đá Những “nhân vật” nơi bức tranh thứ ba này, trong góc độ mỹ thuật, nó được nhìn như những vật trang trí cho hang đá Bêlem thêm sống động và phù hợp với bối cảnh mà phúc âm tường thuật về nơi Chúa sinh ra (x. Lc 2, 7). Nhưng khi nhìn ở góc độ đức tin, ta có thể nhận ra rằng: nếu như ngôi sao lạ kia, trong thinh lặng tuyệt đối của mình, đã trở nên dấu chỉ mạnh mẽ cho các nhà đạo sĩ tìm đến nơi hang đá Chúa Hài Đồng, thì sự hiện diện rất thinh lặng nơi hang đá này, những chú bò và chiên cừu đã góp phần làm cho tiếng hát của Thiên Thần được vang xa vào một thế giới đầy ồn ào náo nhiệt: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14). Lời ca tụng này cũng khẳng định với chúng ta rằng: Chúa Giáng sinh làm người cho cả thế giới chứ không dành riêng cho một cá nhân hay một tổ chức nào. Việc giáng sinh của Chúa Giêsu là quà tặng cho cuộc sống này, một cuộc sống của hòa bình và nhân ái. Không có Chúa hiện diện, thì không một chính phủ hay một nền triết học hoặc khoa học nào có thể mang lại được điều đó. Chúng ta cũng nhận ra một bài học rất nhân văn từ bức tranh này. Trong thế giới của tốc độ và tiếng ồn từ mọi phương diện, sự thinh lặng là một điều rất cần thiết để tạo sự quân bình cho cuộc sống. Noi gương Mẹ Maria “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19), chúng ta hãy dành cho Chúa một khoảng thinh lặng nào đó trong cầu nguyện và suy niệm trong lòng những biến cố đã xảy ra qua việc giáng sinh của Chúa Giêsu. 2. Giáng sinh trong Mầu nhiệm “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Đó là một mầu nhiệm lớn và quan trọng trong đức tin Kitô giáo. Nơi Mầu nhiệm này, chúng ta tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa vĩnh cửu và là Con của Chúa Cha hằng hữu, bởi phép Chúa Thánh Thần đã được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, được sinh mà không phải được tạo thành, trở thành con người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta (x. Kinh Tin kính Nicea). Mầu nhiệm đó, trước hết dẫn đưa tâm trí chúng ta sự vĩnh cửu từ muôn đời của Ngôi Lời bởi Chúa Cha: “Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con” (Tv 110, 3) và sau đó hướng sự chú ý của chúng ta trở lại thời điểm Đấng Vĩnh Cửu vượt qua ngưỡng cửa thời gian, bước vào không gian của trần thế, trở thành con người không phải bởi sự trợ giúp của tình phụ tử nhân loại, nhưng bằng cách mượn xác thịt của chúng ta từ một người phụ nữ tinh tuyền là Đức Maria, Mẹ Đồng trinh. Đối lập với bóng đêm của sa ngã trong Vườn Địa Đàng, Mầu nhiệm Giáng sinh sẽ là bình minh của Ơn Cứu Chuộc, đặt nền tảng cho tinh thần dưỡng tử của chúng ta trong mối liên hệ mới với Thiên Chúa qua trung gian của Chúa Giêsu. Xác tín điều đó, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo số 457 viết “Ngôi Lời đã làm người để cứu độ chúng ta, bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa : Thiên Chúa “đã yêu thương chúng ta và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4, 10). “Chúa Cha đã sai Con của Ngài đến làm Đấng cứu độ thế gian” (1 Ga 4, 14). “Chúa Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi” (1 Ga 3, 5)”. Sự giáng sinh này sẽ lấp đầy những khoảng trống của tuyệt vọng vì sa ngã, sẽ thành toàn cho niềm hy vọng về sự bất diệt trong hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Mặc dù không xuất hiện trong khung cảnh giáng sinh, nhưng dựa trên lời ca tiếng hát của muôn sứ thần trên bầu trời Bêlem mà Thánh sử Luca đã thuật lại, chúng ta tin rằng sự kiện giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã phát xuất từ cung lòng Chúa Cha : “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con” (Tv 2, 7). Các con thân mến, Chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta sẽ vui mừng kỷ niệm lần thứ 2023, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Chúng ta có thêm một cơ hội nữa để đứng trước Hang đá máng cỏ Chúa Hài Đồng, nhìn ngắm và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Điều này đòi buộc chúng ta một niềm tin, vì đó là một mầu nhiệm, nghĩa là nó luôn vượt ra khỏi lý luận và trí óc con người. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, số 463 đã dạy: “Tin vào việc Nhập Thể thật của Con Thiên Chúa là dấu hiệu đặc trưng của đức tin Kitô giáo. “Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra Thần Khí của Thiên Chúa: Thần Khí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã đến, và trở nên người phàm, thì Thần Khí ấy bởi Thiên Chúa”” (1 Ga 4, 2). Ước mong rằng, cùng với những bài học đạo đức nhỏ nơi các bức tranh mà cha đã liệt kê ở trên, các con hãy tin và thể hiện niềm tin vào mầu nhiệm tình thương này bằng những việc làm cụ thể bởi lòng yêu mến của mình dành cho một người khác. Cũng qua những thuật ngữ được diễn tả này, với tất cả lòng yêu mến và chân thành,  cha chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch cho tất cả các con, những học sinh, sinh viên Công giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu ban thêm niềm tin cho các con. Xin Người ban cho các con và toàn thể gia quyến mọi điều an lành và hạnh phúc. Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2023. + Phêrô Huỳnh Văn HaiGiám mục Giáo Phận Vĩnh LongChủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo WHĐ (21.12.2023)

Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”

LOGO NĂM MỤC VỤ 2024:“THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI” Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Namvà JOSCREATIVE Tải về: File chung logo File giới thiệu logo File thiết kế logo Hình ảnh logo JPG Hình ảnh logo PNG File thiết kế ứng dụng của logo Hình ảnh ứng dụng logo   Ý NGHĨA VĂN TỰ & HÌNH ẢNH - Ý nghĩa văn tự Cụm từ “Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội” là chủ đề được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) chọn để tiếp tục và phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương.  - Cây sự sống Từ logo của Synod, cây sự sống là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này đặt dưới Thánh Thể đang tỏa sáng như mặt trời; các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần. - Hai nhánh Thiên Tuế Gợi nhớ vinh thắng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam và nói lên sự kế thừa đức tin vững mạnh từ cha ông và tiếp tục phát triển đức tin ấy trong tương lai. - Sách Kinh Thánh Được mở ra và đặt trước cộng đoàn dân Chúa như lời mời gọi và cổ võ đọc Kinh Thánh. Lời Chúa sẽ thấm nhập và lan tỏa trong cuộc sống của từng người; tạo nên nền tảng cho mối hiệp thông giữa các tín hữu và dẫn lối cho bước đi hiệp hành. - Cộng đoàn dân Chúa Tám bóng người đại diện cho các thành phần Dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: Thanh niên nam nữ, cao niên, thiếu nhi, giáo dân, tu sĩ, giám mục cùng hiệp thông trên nẻo đường loan báo Tin Mừng.   TYPOGRAPHY & MÀU SẮC Font Be Vietnam Màu sắc của logo được sử dụng dựa trên 5 màu chủ đạo mang màu sắc trẻ trung, tươi vui, diễn tả ý nghĩa niềm hy vọng của đoàn dân Chúa. #F26B21: Sắc Cam của lửa - biểu tượng nguồn ơn Chúa Thánh Thần, của nhiệt huyết, được chọn tô cho hình ảnh cây sự sống, như muốn tập trung nguồn ơn sức mạnh mà đoàn dân Chúa được lãnh nhận. #216F38: Sắc Xanh Lá mang sức sống tinh thần của đoàn dân Chúa, màu sắc của sự tươi mát và tinh thần sống xanh nhắc nhớ đoàn người trong việc chung tay bảo vệ ngôi nhà chung. #005691: Sắc Xanh Dương diễn tả sắc xanh của hy vọng, sự mong chờ niềm vui của ơn cứu độ. #931A3E: Sắc Hồng là ý nghĩa của tấm lòng, sự yêu thương, gắn kết và san sẻ. Đây cũng là đức tính đáng quý của người phụ nữ Việt Nam. #FFFFFF: Sắc Trắng của con đường diễn tả sự Phục sinh – con đường hướng đoàn người về quê trời trong hân hoan và vững tin vào mầu nhiệm sống lại của Chúa Giêsu. File giới thiệu logo:   File thiết kế ứng dụng logo:   File logo mục vụ 2024:   WHĐ (30.11.2023)

Ủy ban Phụng tự HĐGMVN chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh liên quan đến bản dịch Sách Lễ

Vatican News Vatican News (28.11.2023) – Vatican News Tiếng Việt thực hiện buổi phỏng vấn đặc biệt, gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ Phái đoàn đại diện Hội đồng Giám mục VN đến Roma làm việc với Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích liên quan đến bản dịch Sách Lễ Roma. Đoàn làm việc bao gồm: + Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Chính tòa Giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. + Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm, chuyên viên Ủy ban Phụng tự. + Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nội dung chính của buổi phỏng vấn: - Mục đích & kết quả chuyến đi đến Vatican lần này của phái đoàn. - Lược sử các bản dịch Sách lễ Roma cho đến bản dịch hiện hành. - Thao thức của quý Đức Cha về việc đào tạo, huấn luyện về phụng vụ cho Dân Chúa. - Công việc của Ủy ban Phụng tự. - Cảm nghĩ sơ bộ về vấn đề Hội nhập văn hóa bản địa trong phụng vụ. Nguồn: vaticannews.va/vi

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế

“Đức Mẹ La Vang là Bổn mạng của Tổng Giáo phận Huế (TGP). Hôm nay, ngày chúng ta mở một trang sử mới với việc Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế. Chúng ta đặt biến cố này dưới chân Đức Mẹ bổn mạng của chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ bầu cử cho Tổng Giáo phận Huế, cho những ai có mặt và hướng về biến cố Đức Tổng Giám mục Phó nhận sứ vụ ngày hôm nay.” – Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Chí Linh đã bày tỏ những tâm tình đó khi thay lời cho Đức TGM Marek Zalewski trong lời mở đầu Thánh lễ. Thánh lễ nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân được Đức TGM Marek Zalewski – Khâm sứ Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam chủ sự vào lúc 09g00 sáng thứ Sáu ngày 10.11.2023 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam. Lúc 08g30, Đức TGM Marek Zalewski, Đức TGM Giuse, Đức Tân TGM Phó Giuse cùng quý Đức Cha tiến về Nhà thờ Chính toà Phủ Cam trong sự vui mừng hân hoan của cộng đoàn về hiệp chung lời tạ ơn hôm nay. Đúng 09g00, đoàn rước gồm đại diện các thành phần trong TGP, Linh mục đoàn và các Đức Giám mục tiến lên cung thánh. Trước khi khởi sự Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh giới thiệu Đức Khâm sứ, Đức Tân TGM Phó, quý Đức Giám mục, quý Linh mục và quý khách với cộng đoàn tham dự phụng vụ. Liền sau lời giới thiệu của Đức TGM Giuse, Cha Barnaba Trần Đình Phục – Chưởng ân kiêm Chánh Văn phòng Toà TGM Huế công bố Tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc bổ nhiệm Đức Tân TGM Phó Giuse Đặng Đức Ngân cho TGP Huế. Sau đó, Đức TGM Marek Zalewski làm dấu Thánh giá khởi sự Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tiếp tục với phần tiếng Việt. Đồng tế trong Thánh lễ này có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục TGP Huế, Đức Cha FX. Lê Văn Hồng – Nguyên TGM Huế, cùng 7 Đức Cha từ các Giáo phận Thái Bình, Hà Tĩnh, Vinh, Nha Trang, Qui Nhơn, Xuân Lộc, Sài Gòn; Ban Tư vấn cùng Linh mục đoàn TGP Huế, Giáo phận Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nha Trang. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Đại Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc của Đức Tân TGM Phó, quý khách xa gần và đông đảo mọi thành phần dân Chúa của đại gia đình Tổng Giáo phận Huế, Giáo phận Đà Nẵng. Trong bài diễn giải Lời Chúa, khởi đi từ trình thuật Tin Mừng của Thánh Luca kể về biến cố Đức Maria thăm viếng Bà Elizabeth và việc Người hớn hở mừng vui với bài ca Magnificat, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Xuân Lộc đã ngược dòng lịch sử của vùng đất Cố đô và của TGP Huế để mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa với biến cố trọng đại hôm nay. Đức Cha Gioan chia sẻ: “Hôm nay, Đức TGM Phó Giuse đến với TGP Huế với niềm ước mong ‘Ad Gentes’ – Đến với muôn dân, đến với mọi người. Ngài sẽ cùng đi với tâm thế và sức mạnh của TGP Huế. Ngài ở đây cùng với 12 Đức Giám mục quê quán tại TGP Huế này, ngài đến đây để tiếp nối công trình của 17 Đấng mà Toà Thánh đã bổ nhiệm làm Giám mục và Giám quản và ngài là người thứ 18. Ngài sẽ trở thành một người cộng tác viên như là một với Đức TGM Giuse chính toà và cùng kết hợp với 2 Đức Nguyên TGM. Ngài sẽ đi vào trong truyền thống về Đức tin rất hào hùng, trung tín của một TGP với rất nhiều các Thánh Tử đạo.” Đức Cha cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa của TGP hướng lên Đức Mẹ La Vang là Đấng đã viếng thăm và cứu giúp con cái trong cơn gian nan cấm cách để cùng tin yêu cậy trông. Kết thúc bài chia sẻ Lời Chúa, trước mặt vị Đại diện Đức Thánh Cha, Đức TGM chính toà và cộng đoàn phụng vụ, Đức Tân TGM Phó Giuse đã tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành. Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể. Ngay sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM Marek Zalewski ban huấn từ cho cộng đoàn và ngỏ lời chúc mừng Đức Tân TGM Phó Giuse. Kế đến, những lời tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức TGM Phó Giuse được ngài kí nhận, Đức TGM Marek Zalewski và Đức TGM Giuse chính tòa cũng kí nhận như là bảo chứng để trình lên Đức Thánh Cha. Liền sau đó, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng thay lời cho quý Đức Cha chúc mừng Đức Tân TGM Phó, Đức TGM chính toà và cộng đoàn TGP Huế. Trong ngày trọng đại làm nên trang sử mới của TGP, Cha Antôn Dương Quỳnh – Tổng Đại diện TGP Huế, Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh – Đại diện Giám mục và quý Cha Hạt trưởng dâng lời chúc mừng Đức Tân TGM Phó và cám ơn Đức TGM Marek Zalewski cùng quý Đức Cha, quý khách. Đáp lại hồng ân của Thiên Chúa, sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha, của Đức TGM chính toà cùng những lời chúc mừng của gia đình TGP và nhiều thành phần có liên hệ, Đức Tân TGM Phó cũng bày tỏ nhiều tâm tình. Ngài thân thưa: “Với tình Chúa và tình người, con yêu mến tất cả mọi người và cùng với mọi người, tất cả mọi thành phần dân Chúa TGP Huế ở đây và những vùng miền khác nữa, chúng ta hãy cùng bước đi trên con đường của Đức Ki-tô, con đường hiệp hành, con đường của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền qua cánh cửa của lòng Chúa xót thương vẫn luôn rộng mở đón nhận chúng ta khi cùng nhau tiến bước trong tình thương của Người”. Thánh lễ nhận sứ vụ của Đức Tân TGM Phó TGP Huế khép lại trong niềm vui và niềm hy vọng của mọi thành phần dân Chúa. Ước mong rằng với ơn Chúa và kinh nghiệm trong 16 năm Giám mục vừa qua, Đức Tân TGM Phó sẽ kề vai sát cánh với Đức TGM chính toà trong việc gìn giữ Đức tin tông truyền và chăn dắt đoàn chiên TGP Huế tìm thấy bến bờ bình an, đồng thời ra đi “đến với muôn dân”, loan báo Tin Mừng cứu độ. Ban Truyền Thông TGP Huế Nguồn: https://tonggiaophanhue.org/tin-tuc/tin-giao-phan/duc-cha-giuse-dang-duc-ngan-nhan-su-vu-tong-giam-muc-pho-tong-giao-phan-hue/

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN