Home / HH 2024

HH 2024

Đề tài học hỏi Tin mừng Marcô tháng 1.2024

Đề tài học hỏi Tin mừng Marcô tháng 1.2024 ĐẠI CƯƠNG TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ 1. Tin mừng theo thánh Marcô:  Là sách được xếp thứ hai trong số 27 cuốn thuộc bộ kinh thánh Tân ước; Tin mừng này cũng là cuốn thứ hai trong số bốn cuốn Tin mừng, được xếp theo thứ tự Matthêô, Marcô, Luca và Gioan. 2. Câu đầu tiên của Tin mừng Marcô: ‘Tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa’ (Mc 1,1) có ba ý chính: Đức Giêsu: nói đến một nhân vật lịch sử có thật (nhân tính) Kitô: Người được Thiên Chúa xức dầu để sai đi thi hành sứ mạng được ủy thác. Con Thiên Chúa: Người có nguồn gốc từ Thiên Chúa (thần tính) 3. Tin mừng Marcô được đóng khung bằng hai phép rửa: Phép rửa mở đầu: bằng nước bởi Gioan Tiền hô bên sông Giôđan (Mc 1,9-11) Phép rửa kết thúc: bằng máu của Đức Giêsu đổ ra trên thập giá (x. Mc 10,38)  

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN