Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất – Nghi thức gia nhập giai đoạn Thỉnh viện và Tập viện

Hòa với niềm vui của toàn thể Giáo hội bước vào Chúa Nhật XXX Thường Niên, hôm nay, ngày 28/10/2023, tại nhà thờ giáo xứ Đạo Ngạn, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất vui mừng đón nhận 7 chị em bước vào giai đoạn Thỉnh viện, và 3 em gia nhập Tập Viện.