Home / Hội trưởng gia

Hội trưởng gia

Đề tài Hoa Mân Côi và hội Trưởng gia Giáo phận tháng 01.2024

Tải về   Hội trưởng gia file WORD Hội trưởng gia file PDF   Hoa Mân Côi file word A4 Hoa Mân Côi file word A5 Hoa Mân Côi file PDF A4 Hoa Mân Côi file PDF A5   HOA MÂN CÔI Tháng 01/ 2024 ******* Ý nguyện:  Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết sống mầu nhiệm phép Rửa, để sống xứng đáng với ơn gọi là con cái Chúa, đồng thời biết chu toàn sứ mạng Loan báo Tin mừng họ đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa. I - LỜI CHÚA   Xin đọc Tin Mừng Mc 1,7-11  II. GỢI Ý SUY NIỆM Đoạn Tin mừng trên đây, nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng. Có người đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người và cũng là Thiên Chúa, Ngài không hề phạm tội mà lại phải đến xin Gioan tẩy giả làm phép rửa cho Ngài ? Cho dù phép rửa của Gioan tẩy giả chæ là một phép rửa để tỏ lòng sám hối, nhưng khi có tội thì mới cần phải sám hối, còn đối với Chúa Giêsu, Ngài đâu có tội mà lại phải sám hối ? Theo lối suy luận bình thường thì đúng. Ngài không cần phải lãnh phép rửa của Gioan. Vì phép rửa của Gioan chỉ dành cho những tội nhân lãnh nhận để tỏ lòng sám hối. Bởi vì có tội mới cần sám hối, có nhơ bẩn mới cần tẩy rửa, và chính Gioan Tẩy Giả cũng đã nói điều đó với Chúa Giêsu rằng: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi”. Nhưng ở đây, việc Chúa Giêsu đến xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cá nhân Ngài hoàn toàn vô tội nhưng Ngài mang một sứ mạng là “gánh” tội trần gian và chịu chết để đền tội thay cho nhân loại. Nếu Ngài chịu chết để đền tội thay cho toàn thể nhân loại chứ không phải đền tội cho bản thân Ngài, thì việc Ngài đến xin Gioan phép rửa cũng là để lòng sám hối thay cho cả nhân loại chứ không phải sám hối cho bản thân Ngài. Bởi vì Ngài luôn luôn và mãi mãi là Đấng hoàn toàn vô tội. Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, nhiều khi cha mẹ không phạm tội nhưng vẫn phải đứng ra để nhận tội thay cho con cái khi chúng sai lỗi hoặc xúc phạm tới người khác. Cho nên, người ta mới nói: “con dại, cái mang” là vì vậy. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng; Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn vô tội khi ngài nói: “Ngài giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi”. Trong Kinh cuộc đời Chúa Kitô cũng có câu: “đời Người sống rất siêu phàm, không ai bắt được lỗi lầm cỏn con”. Hay như trong thư thứ nhất của thánh Phêrô cũng đã nói: “Người không hề phạm tội; Chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối…”. Mặc dù Ngài không hề phạm tội, như chúng ta đã nghe nói ở trên, nhưng Ngài đến xin Gioan tẩy giả làm phép rửa cho Ngài là vì Ngài nhận tội và sám hối thay cho toàn thể nhân loại. Chính vì vậy mà Ngài đã xếp hàng chung với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi… chờ đến phiên mình để được Gioan làm phép rửa, khiến Gioan tẩy giả đã bối rối, và tìm cách từ chối. Bởi vì, Đấng ông không đáng được xách dép cho Ngài. Đấng là thẩm phán quyền uy, Đấng sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, Đấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi ông cứ làm, dù ông không hiểu, vì đó là điều hợp với ý muốn của Chúa Cha, khi Ngài nói: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Câu nói đầu tiên khi bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu đã tóm tắt cả cuộc đời tương lai của Ngài. Ngài chỉ muốn hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chính vì vâng phục thánh ý Chúa Cha mà Ngài đã hạ mình xuống trước mặt Gioan Tẩy giả và không những thế, Ngài còn dìm mình thật sâu trong dòng nước, để chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải của toàn thể nhân loại. Một điều kỳ lạ là chỗ Chúa chịu phép rửa có độ sâu dưới mực nước biển là 394 m. Xét về chiều không gian vật lý thì đây là chỗ thấp nhất trên mặt địa cầu. Nhưng xét về chiều sâu thiêng liêng thì đây cũng là lúc Con Thiên Chúa hạ mình xuống chỗ thấp nhất, để xin một con người làm phép rửa cho mình. Xin một thụ tạo làm phép rửa cho Đấng Sáng Tạo. Nhưng chính lúc Ngài tự hạ vì vâng phục, thì Chúa Cha lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. Vì thế mà, ngay khi Ngài vừa lên khỏi nước, thì các tầng trời mở ra, Thánh Thần Chúa như chim bồ câu hiện đến và ngự trên Ngài, đồng thời tiếng Chúa Cha từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." Khi Chúa chịu phép rửa, lúc Ngài vừa lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra, làm cho chúng ta nhớ lại, khi ông bà nguyên tổ phạm tội thì cửa trời bị đóng lại, khiến con người bị cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa. Nhưng từ ngày Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, trời đất lại giao hòa, con người lại được hiệp thông với Thiên Chúa.  Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, Chúa đã ban lại sự thánh thiện công chính nguyên thủy mà chúng ta đã đánh mất do tội nguyên tổ gây nên, cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chắc chắn khi đó, tiếng Chúa Cha cũng nói với chúng ta rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”. Khi lãnh bí tích Rửa tội, Giáo hội cũng trao cho chúng ta một tấm khăn trắng, tượng trưng cho áo linh hồn và mời gọi ta hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho tới khi ra trước tòa Chúa Kitô, nghinh đón Đấng Cứu Thế, để ta được sống muôn đời. Tiếp đến, Giáo hội trao cho ta một cây nến sáng tượng trưng cho ngọn đèn đức tin của ta, đồng thời mời gọi ta sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để mai sau ta được ra nghinh đón Chúa với toàn thể các thánh trên trời.  Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy nhận ra ơn gọi cao cả, nghĩa là ơn làm con cái Chúa qua bí tích Rửa tội, để ta sống xứng đáng là con cái Ngài và để mai sau ta được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời. Amen. III - GỢI Ý SỐNG VÀ CHIA SẺ  1.   Tôi có nhận ra ơn gọi cao cả là được làm con cái Thiên Chúa qua bí tích Rửa tội không ? 2. Tôi có cố gắng sống đúng với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa  không ? 3. Tôi có cố gắng dùng gương sáng đời sống đức tin để soi sáng cho mình và cho người khác không ? * Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng. 1- Têrêxa Nguyễn Thị Bằng, giáo họ Đồn hang, Giáo xứ Vân Cương 2- Maria Hoàng Thị Nguyệt, giáo họ Đông Trai, Giáo xứ Đức Bản 3- Rosa Phạm Thị Huế, giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Tân Cương 4- Maria Nguyễn Thị Hoàng, giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Bảo Sơn 5- Maria Vũ Thị Duyên, giáo họ Na hang, Giáo xứ Tiểu Lễ 6- Maria Đỗ Thi Cậy, giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc 7- Anna Nguyễn Thị Dần, giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Yên Mỹ 8- Anna Nguyễn Thị Thể, giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Yên Mỹ *Lưu ý: Thứ bảy, ngày 03/02/2024, theo lịch phân công, Giáo hạt Bắc Giang sẽ tập trung tại TTTM Từ Phong lúc 16h00 để học hỏi, chia sẻ => 18h00 dâng hoa kính Đức Mẹ. => 18h30 Thánh lễ. Lm. Phêrô Mai Viết Thắng Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh   HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 01/2024 I. LỜI CHÚA: Thứ Tư Tuần Bát nhật Giáng Sinh: Ga 1,29-34 II. SUY NIỆM: HÃY LÀ CHỨNG NHÂN Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Ngài với hai môn đệ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Đây là một lời giới thiệu không hề dễ dàng một chút nào. Lời ấy chỉ có thể được thốt lên từ những con người với kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc, hay nơi một con người đã biết về Đức Giêu một cách hết sức cá vị, hết sức riêng tư. Điều ấy có lẽ được khởi đi từ chính con người khiêm hạ của Gioan. Mặc dù là một vị ngôn sứ xuất hiện trước và là người được đông đảo dân chúng tin tưởng, nhưng ông vẫn ý thức được vị trí của mình giữa dân chúng và trong tương quan với Đức Giêsu. Không những thế, ông còn có một sự hiểu biết thâm sâu về Đức Giêsu dù Người chưa tỏ lộ hoàn toàn về mình. Ngài không phải “con chiên” bình thường theo tập tục tế lễ của người Do Thái. Nhưng Ngài là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian như lời các vị linh mục vẫn đọc trước khi hiệp lễ, “Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời vào dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” Con Chiên ấy mang lấy sứ mạng mà không một ai trong số phàm nhân có thể làm được. Chính Người sẽ xóa tội trần gian bằng cái chết trên thập giá của mình. Người trở nên Chiên Vượt Qua bị sát tế trên thánh giá để cứu con người khỏi ách tội lỗi và giao hòa với Thiên Chúa. Chính khi ý thức được con người thực sự của mình và có sự hiểu biết thâm sâu về Đức Giêsu thì ta mới có thể mạnh dạn tuyên xưng đức tin như ông Gioan và làm chứng về Người. Thiên Chúa cũng cần đến sự cộng tác của Gioan Tẩy Giả và sai ông đi trước, làm phép rửa trong nước để “Con Một yêu dấu” của Ngài được tỏ ra cho dân Ít-ra-en. Thiên Chúa đã cho ông một dấu chỉ để nhận ra Đức Giêsu, “Khi nào ông thấy Thần Khí ngự xuống và ở lại trên ai, thì chính là Đấng ấy” (Ga 1,33). Ông Gioan đã nhận ra dấu chỉ ấy khi Đức Giêsu chịu phép rửa trong nước do ông thực hiện. Nhờ thế, ông đã mạnh dạn làm chứng cho dân chúng rằng, “Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34). Đó là một cách hành xử quan trọng trong đời sống Kitô hữu của ta. Như ông Gioan, làm chứng đơn giản là kinh nghiệm “thấy” Chúa Giêsu. Đó là kinh nghiệm của đức tin, kinh nghiệm của đời sống. Kinh nghiệm càng thâm sâu thì lời chứng càng đáng tin, lời chứng càng xác tín và mạnh mẽ. Người này cứ nối tiếp người kia. Người đi trước làm chứng cho thế hệ sau. Người lớn làm chứng cho người trẻ và ngược lại. Hôm nay, Giáo Hội, Đất Nước Việt Nam rất cần những lời, những người làm chứng mạnh mẽ và thuyết phục như ông Gioan xưa. Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội phát triển và tục hóa ngày nay, xin cho mỗi trưởng gia chúng con ý thức thân phận nhỏ bé của mình, biết sống thân tình với Chúa và can đảm làm chứng cho những người trong gia đình mình, những người xung quanh, nhất là anh chị em không cùng tín ngưỡng, về một Thiên Chúa gần gũi, yêu thương và bác ái trong đời sống thường ngày. * Gợi ý suy niệm & chia sẻ: - Tôi ý thức như thế nào về vai trò của mình trong gia đình, xứ đạo và xã hội của tôi? - Tôi đã làm chứng cho Chúa như thế nào trong cuộc sống của mình? - Liệu tôi có thể làm gì để giới thiệu Chúa trong xã hội hôm nay: cả những con người cụ thể tôi biết và những người tôi chưa từng gặp trên các trang mạng xã hội? III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI: 1- Giuse Nguyễn Xuân Qúy - Nhà xứ Yên Lễ 2- Giuse Vũ  Đình Lục - Họ Khuôn Năm, xứ Phúc Xuân 3- Phanxicô X. Nguyễn Văn Hùng - Họ Lưỡng Quán 2, xứ Trung Xuân. 4- Giuse Phan Tự Huỳnh – Nhà xứ Dũng Vi 5- Vicentê Nguyễn Văn Vàng - Họ Đông Trai, xứ Đức Bản 6- Vicentê Đỗ Viết Giang – Họ Nghĩa La, xứ Lai Tê 7- Vicentê Đỗ Viết Trường – Họ Nghĩa La, xứ Lai Tê 8- Đaminh Đinh Đồng Canh - Nhà xứ Tử Nê 9- Giuse Nguyễn văn Trường - Nhà xứ Tân An 10- Giuse Vũ Ngọc Quyên - Nhà xứ Tân An 11- Giuse Phùng Ngọc Tuấn – Họ Minh Tân, xứ Yên Lễ 12- Gioakim Nguyễn Văn Tú - Họ Ngọc Liễn, xứ Ngọ Xá 13- Giuse Nguyễn Văn Điều - Họ Nghĩa La, xứ Lai Tê 14- Giuse Nguyễn Văn Luyện - Nhà xứ La Tú 15- Giuse Đoàn Văn Lợi - Nhà xứ Đại Từ 16- Giuse Vũ Đình Lục - Họ Khuôn Năm, xứ Phúc Xuân 17- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Nhà xứ Vinh Tiến 18- Phanxicô X. Nguyễn Văn Vui - Họ Bến Xây, xứ Phúc Yên 19- Laurensô Nguyễn Văn Nhường - Họ Kim Anh, xứ Phúc Yên   IV- HỌC TẬP: KINH THÁNH: SÁCH GHI LỜI CHÚA (tt) Kinh Thánh trong đời sống Kitô hữu - "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô" (Thánh Giê-rô-ni-mô). Tuy nhiên trong thực tế, đời sống đức tin của người Công Giáo tại Việt Nam nhiều khi chỉ dựa vào truyền thống, tập tục, thói quen hơn là dựa trên Lời Chúa. Vì thế, người tín hữu cần tập thói quen tiếp xúc với chính bản văn Kinh Thánh, hoặc khi tham dự Thánh Lễ, hoặc trực tiếp đọc bản văn Kinh Thánh, hoặc học hỏi bằng những phương thế khác. Có như thế, Lời Chúa mới thực sự là "Đèn soi bước chân ta", ta mới thực sự biết Chúa Kitô và tập "mang trong lòng những tâm tư của Đức Giêsu" (Pl 2,5). - Để Lời Chúa trổ sinh hoa trái (Mt 13,8), việc đọc Kinh Thánh phải đi đôi với Kinh nguyện và việc thực thi Lời Chúa. Kinh nguyện đưa ta vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, vì "Khi cầu nguyện, ta ngỏ lời với Ngài; khi đọc các sấm ngôn thần linh, ta nghe Ngài nói" (Am-brô-si-ô). Đồng thời phải tập sống Lời Chúa vì Đức Giêsu đã cảnh giác "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu; nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được mà thôi" (Mt 7,21). Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN Fx. Nguyễn Văn Huân

Hội Trưởng Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh - Tháng 12/2023

  HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 12/2023 I. LỜI CHÚA: Mt 15,29-37   MỜI TẢI FILE PDF   II. SUY NIỆM: ANH EM CÓ BAO NHIÊU CHIẾC BÁNH? Trong bầu không khí của Mùa Vọng, hôm nay, chúng ta được chiêm ngưỡng một Thiên Chúa rất gần gũi với con người, một Nước Trời gần kề với thế sự ngang qua hình ảnh của Đức Giêsu. Thánh Mátthêu đưa chúng ta lên trên một ngọn núi gần biển hồ Galilê cùng với Thầy của mình. Ở nơi đây, dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người. Họ đem theo những bệnh nhân và đặt dưới chân Chúa Giêsu. Người ân cần chữa lành từng người một, hết kẻ câm đến người mù, hết kẻ què đến người liệt, và nhiều người khác nữa. Điều này đã khiến dân chúng ngạc nhiên và tôn vinh Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã cho thấy một Nước Trời gần gũi khi chữa lành bệnh tật cho con người. Nước Trời không chỉ ở trên môi miệng, hay trong những bài giảng khiến dân chúng kinh ngạc, mà còn lưu tâm đến trọn con người với cả xác lẫn hồn. Không chỉ rao giảng, không chỉ chữa bệnh, Đức Giêsu còn chạnh lòng thương dân chúng vì họ đã ở lại với Người ba ngày nay mà không có gì ăn. Có lẽ Người hiểu được cảm giác đói bụng và hậu quả của nó thể nào. Người còn “sợ họ ngất xỉu dọc đường” nữa, và Chúa đã kêu gọi các môn đệ của mình hãy cho họ ăn. Nhưng các ông cũng bối rối và lo lắng vì họ cũng chỉ có chút bánh và chút cá ít ỏi thì làm sao có thể đủ cho cả đám đông dân chúng như thế. Trong tình thế ấy, Đức Giêsu vẫn mời gọi các môn đệ của Người cộng tác với mình. Các môn đệ đã lấy tất cả những gì mình có là bảy chiếc bánh và ít cá con, và trao cho Đức Giêsu, còn Người lại cho họ tất cả để chia sẻ cho đám đông. Dù cho không có rượu thịt, không có sơn hào hải vị, nhưng chút ít của các môn đệ thực sự là rất cần thiết cho đám đông trong tình cảnh này. Dù lúc đầu, các môn đệ còn lo lắng, bối rối còn sợ không đủ, và thực tế là cũng không thể đủ cho ngần ấy người ăn, nhưng ngang qua Đức Giêsu, họ đã mang lại cho đám đông một bữa ăn no nê, thậm chí còn dư thừa tới bảy thúng đầy. Thật vậy, chỉ cần một chút góp sức nhỏ nhoi, chỉ cần chút đóng góp ít ỏi, nhưng thành tâm của các môn đệ đã được đền đáp. Nhưng Đức Giêsu đã mang lại hoa trái dồi dào vượt ngoài sức tưởng tượng của các ông. Cuộc sống chúng ta cũng thế. Không ít người cũng lo lắng, bối rối, đôi khi là sợ hãi vì mình chẳng có tài cán gì, bởi mình chỉ có chút ít ỏi, chẳng đáng vào đâu, nhưng nếu ta cứ tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn Người sẽ mang lại những hoa trái vượt sức của ta. Điều quan trọng là ta có dám dâng hiến tất cả những gì mình có cho Thiên Chúa hay không mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội hưởng thụ và ích kỉ ngày nay, mỗi trưởng gia đình chúng con rất ngại, đôi khi dè chừng, để cống hiến và phục vụ người khác; thậm chí, chúng con vẫn còn sợ hãi, lo lắng vì những gì mình có, những gì mình làm mà do dự không dám phục vụ, không dám chia sẻ cho công việc Nhà Chúa. Xin Chúa ban ơn để các trưởng gia dám can đảm dâng hiến những gì cần thiết để phụng sự Chúa và anh chị em của mình. Amen. Gợi ý suy niệm & chia sẻ: - Bạn có sẵn sàng để biết chia sẻ với những người thiếu thốn quanh ta, bạn có những thứ bánh gì để trao cho Chúa? - Lần cuối cùng trái tim bạn rung động vì chạnh lòng thương ai đó là khi nào? III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI: 1- Đaminh Nguyễn Đình Đoan - họ nhà xứ Tiên Lục 2- Đaminh Nguyễn Đức Thuần - họ nhà xứ Tiên Lục 3- Giuse Nguyễn văn Bộ - xứ Đại Lãm Bắc Giang 4- Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - họ Hương La, xứ Tử Nê 5- Phêrô Nguyễn Văn Hân - họ Bảo Đức, xứ An Bài 6- Đaminh Nguyễn Đình Mùa - nhà xứ Đại Lãm 7- Phêrô Trần Văn Sơn - họ nhà xứ Vĩnh Ngọc 8- Vicentê Vũ Đình Lãng - nhà xứ Kẻ Mốt 9- Đaminh TrầnVăn Nhung - họ nhà xứ Đồng Chương 10- Tômasô Nguyễn Văn Tân - họ Bến Cốc, Nội Bài 11- Phanxicô Dương Văn Hùng - họ Xuân Thụy, xứ Tử Đình 12- Giuse Nguyễn Văn Tính - họ Cẩm Vân, xứ Trung Xuân 13- Gioan Nguyễn Văn Việt - họ Yên Sơn, xứ Yên Lãng 14- Antôn Trần Văn Vang - họ Bảo Đức, xứ An Bài 15- Giuse Phùng Ngọc Tuấn - họ Minh Tân, xứ Yên Lễ 16- Augutinô Lê Hồng Chính - họ Nam Sơn, xứ Ngọc Lâm 17- Giuse Lưu Bá Vinh - họ nhà xứ Lập Trí 18- Micae Trịnh Viết Cần - họ Tân Thái, xứ Lực Tiến 19- Giuse Nguyễn Văn Chiến - họ nhà xứ Vinh Tiến 20- Phêrô Nguyễn Văn Tứ - họ Đồng Cờ, xứ Yên Mỹ 21- Phêrô Nguyễn Văn Luyện - nhà xứ Yên Mỹ 22- Giuse Nguyễn Văn Đầy - nhà xứ Vinh Tiến 23- Giuse Nguyễn Văn Chiến - nhà xứ Vinh Tiến 24- Giuse Trần Văn Thịnh - nhà xứ Vinh Tiến IV- HỌC TẬP: KINH THÁNH: SÁCH GHI LỜI CHÚA (tiếp theo) QUI ĐIỂN KINH THÁNH Dựa vào truyền thống tông đồ, Hội Thánh ấn định danh mục những sách được nhìn nhận là Sách Thánh. Danh mục đó được gọi là Qui điển Kinh Thánh, gồm 46 sách Cựu ước và 27 sách Tân ước. Các sách Cựu ước là thành phần thiết yếu của Kinh Thánh. Tuy "có nhiều khuyết điểm và còn tạm bợ" nhưng "các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa" nhằm "chuẩn bị và tiên báo ngày xuất hiện của Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc muôn loài". Đồng thời "các sách ấy diển tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về Ngài, những tư tưởng khôn ngoan và hữu ích về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu, đồng thời ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi" (MK 15). Vì thế, người Kitô hữu phải tôn kính các sách Cựu ước như Lời chân thật của Thiên Chúa. Các sách Tân ước chứa đựng Lời Thiên Chúa "Lời được trình bày cách tuyệt diệu. Lời diễn tả quyền năng Thiên Chúa và là sức thiêng cứu rỗi mọi tín hữu" (MK 17). Tâm điểm của các sách Tân ước là Đức Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa làm người: Hành động, giáo huấn, cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của Ngài: cũng như giai đoạn đầu của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Trong toàn bộ Sách Thánh "Các sách Tin Mừng xứng đáng chiếm địa vị ưu đẳng, vì Tin Mừng là chứng tá chính yếu về đời sống và giáo lý của Ngôi Lời nhập thể. Đấng cứu chuộc loài người" (MK 18). Vì thế Hội Thánh tôn kính sách Tin Mừng cách đặc biệt trong cử hành phụng vụ và Tin Mừng phải chiếm vị trí ưu tiên trong đời sống Kitô hữu. Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN Fx. Nguyễn Văn Huân

Hội Trưởng Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh - Tháng 11/2023

I- LỜI CHÚA: Mt 5,1-12a II- SUY NIỆM: PHẦN THƯỞNG ANH EM TRÊN TRỜI THẬT LỚN LAO MỜI TẢI FILE PDF Ở trên đời, tự nhiên, ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình, không ai thích hay muốn tai họa, bất hạnh; người đời thích sung sướng nhiều hơn là khổ đau. Thế nhưng, hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho ta một con đường khác, hay thậm chí là trái ngược với mong ước cơ bản của con người. Mở đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Người kêu gọi mọi người cần hối cải, cần sống một đời sống mới, phù hợp hơn để đón nhận Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống và bắt đầu dạy dỗ các môn đệ về chính Nước Trời mà Người rao giảng. Không phải là những thứ của cải trần gian, vinh hoa phú quý, hay những thứ hạnh phúc, những điều tốt lành mà họ hằng mong ước, coi trọng. Nhưng Đức Giêsu lại nhấn mạnh về sự bền chặt giữa các môn đệ với Thiên Chúa, Đấng họ tôn thờ và bước theo. Thiên Chúa sẽ ủi an những ai bị sầu khổ, Ngài cho thỏa lòng những người khát khao nên công chính, Thiên Chúa xót thương những ai biết xót thương, Ngài tỏ mình cho những người có tâm hồn trong sạch, Thiên Chúa gọi những ai xây dựng hòa bình là con. Ngài cho họ hưởng nếm Nước Trời ngay từ bây giờ, ngay ở đời này. Ngài dành cho họ phần thưởng trên trời chứ không phải những thứ chóng qua của đời nay. Thật vậy, chính Đức Giêsu là bảo chứng cho con đường dẫn tới Nước Trời. Trong đời mình, Người luôn cậy dựa vào Thiên Chúa Cha. Người nếm trải sự khó nghèo đến nỗi “không có chỗ dựa đầu. Người xót thương kẻ tội lỗi, người góa bụa, chạnh lòng trước đám đông bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt. Người chữa lành hết thảy những ai chạy đến với Người. Chính Người đã trải qua những khổ đau cùng cực nơi Vườn Dầu, trong tòa xử án. Người chịu đủ thứ sỉ vả, vu khống và bách hại trên cây Thập Giá. Các mối phúc chính là con đường Đức Giêsu đã đi. Vậy các mối phúc cũng chính là con đường nên thánh của mỗi tín hữu. Đó là ơn gọi và lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Sống thánh là sống nghèo khó, hiền lành, sống trong sạch, công chính, sống đến nỗi chịu bách hại, sỉ nhục. Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội hiện đại ngày nay, sống các Mối Phúc là một thách đố rất lớn đối với mỗi người trưởng gia đình chúng con. Đôi khi, chúng con không thể cảm nhận ngay được những hạnh phúc, hay cảm nếm được ủi an trong những lúc khó khăn hay khi đau khổ. Xin Chúa giúp anh em chúng con ý thức mình được hạnh phúc, vì được nên giống Chúa hơn khi đối diện với biết bao thử thách trong cuộc sống ngày nay. Amen. * Gợi ý suy niệm và chia sẻ: - Để sống nên thánh cần vượt qua những thử thách gì trong đời sống thường ngày? - Liệu có Mối Phúc nào trở nên cách sống của chính mình và trở thành tiêu chuẩn chọn lựa của gia đình mình? III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI: 1- Giuse Đinh Sĩ Cứ - Nhà xứ Dũng Vi 2- Giuse Phan Tự Tuần  - Nhà xứ Dũng Vi 3- Phaolô Ngô Văn Hợp – Họ Nội Doi, xứ Xuân Hoà 4- Giuse Nguyễn Văn Hợp – Họ Cầu Chính, xứ Bắc Giang 5- Tôma Nguyễn Văn Nhung – Họ Đại Lợi, xứ Phúc Yên 6- Giuse Trần Văn Lương – Nhà xứ Thống Nhất 7- Giuse Dương Văn Tấn – Nhà xứ Đình Tổ 8- Giuse Nguyễn Hướng Hưu – Nhà xứ Tiên Nha 9- Gioan Vũ Văn Tình - Nhà xứ Yên Lãng IV- HỌC TẬP: KINH THÁNH: SÁCH GHI LỜI CHÚA (tt) CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG MINH GIẢI KINH THÁNH Vì Kinh Thánh có tác giả là chính Thiên Chúa nhưng đồng thời Thiên Chúa lại sử dụng những con người cụ thể và ngôn ngữ nhân loại, nên để hiểu được Lời Kinh Thánh, người tín hữu phải quan tâm đến cả hai mặt: Một đàng, phải "tìm ra chủ ý của thánh sử" bằng cách quan tâm đến các thể văn được sử dụng, cũng như những cách thức cảm nghĩ, diễn tả, tường thuật được thịnh hành trong khung cảnh thời đại đó (MK 12). Đàng khác, phải đọc và giải thích Kinh Thánh trong Chúa Thánh Thần (MK 12) vì Kinh Thánh được viết ra dưới tác động của Chúa Thánh Thần và cũng chỉ có Ngài mới mở lòng trí ta ra để hiểu Lời Kinh Thánh (Lc 24-45). Để đạt được mục đích này, Hội Thánh đưa ra ba tiêu chuẩn hướng dẫn người tín hữu khi đọc Kinh Thánh: Phải lưu ý đến "nội dung và sự thống nhất của toàn bộ Kinh Thánh", bởi vì tuy Kinh Thánh bao gồm nhiều tác phẩm nhưng lại duy nhất trong kế hoạch của Thiên Chúa và Chúa Kitô chính là tâm điểm của toàn bộ Kinh Thánh. Phải "dựa trên truyền thống sống động của toàn thể Hội Thánh", bởi vì Hội Thánh lưu giữ trong truyền thống sống động của mình, ký ức sống động về Lời Chúa và chính Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh trong việc giải thích Kinh Thánh. Phải quan tâm đến "sự tương hợp của Đức tin", nghĩa là sự nối kết giữa các chân lý đức tin với nhau và với toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa. (Còn tiếp) Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN Fx. Nguyễn Văn Huân

Giao lưu bóng đá giữa hai đội Hội trưởng gia đình Giáo xứ Hoà Loan & Giáo xứ An Bài

Nhằm tạo thêm tình liên đới và giao lưu gặp gỡ, Cha xứ Hieronimo Nguyễn Văn Tính, chính xứ An Bài đã tổ chức trận bóng đá giữa hai Giáo xứ An Bài và Hoà Loan. Hiện diện trong buổi giao hữu có Cha chính xứ giáo xứ An Bài, Cha Giu-se Nguyễn Văn Trường (cha xứ cựu giáo xứ An Bài), hiện là cha xứ chính xứ Hòa Loan, cùng sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân. Gặp nhau trong tình huynh đệ, mỗi cầu thủ tuy không chuyên nhưng đã mang lại những pha bóng đẹp và những giây phút hồi hộp, gay cấn cho người xem. Trong mỗi đội bóng không chỉ có sự tham dự của những cầu thủ, mà đội tuyển giáo xứ An Bài còn có sự góp mặt của chính cha xứ. Đây là niềm cổ võ rất lớn cho việc rèn luyện sức khỏe và tinh thần yêu mến thể thao đối với mỗi người giáo dân. Kết quả giao hữu giữa hai đội bóng là tỷ số 2-2.Thể thao luôn có tính cạnh tranh, nhưng thành quả của mỗi trận đấu không quan trọng ở tỷ số, tiền bạc, hay giải thưởng, mà là những nụ cười và cái bắt tay đầy tình huynh đệ. Kết thúc buổi gặp gỡ là sự sum vầy trong bữa cơm tối. Cha xứ giáo xứ An Bài đã gửi lời cảm ơn Cha Giuse cùng anh em trong hội trưởng gia đình giáo xứ Hòa Loan, cùng tạ Thiên Chúa đã quy tụ mọi người đến bên nhau trong tình yêu thương. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết dùng tinh thần yêu mến thể thao như một khí cụ để rèn luyện tâm linh và nhân cách, và để chúng ta luôn có “một tâm hồn thánh thiện trong một thể xác tráng kiện”.BTT giáo xứ An Bài

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN