Hội Trưởng Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh - Tháng 11/2023

I- LỜI CHÚA: Mt 5,1-12a

II- SUY NIỆM: