Home / Linh mục đoàn

Linh mục đoàn

Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm

Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm Cha xứ Tử Nê Sinh năm: 1962 Ngày thụ phong: 29/06/1998 Địa chỉ: Nhà thờ Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoàn

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoàn Cha xứ Bỉ Nội Sinh năm: 1971 Ngày thụ phong: 07/5/2006 Địa chỉ: Nhà thờ Bỉ, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang

Giuse Đỗ Văn Thọ

Giuse Đỗ Văn Thọ Chức vụ: Giám đốc nhà hưu dưỡng Thủ Đức Sinh năm: 1975 Thụ phong: 01/06/2018

Linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh – Năm 2023

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, xin bấm vào tên của Linh mục cần biết)    1 Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Ân Cha xứ Dũng Vi, Đặc trách Hội Lòng Chúa thương xót 2 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Anh Cha xứ Tiên Nha 3 Lm. Giuse Cao Thanh Bắc Phó xứ Phúc Yên 4 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Bích Cha xứ Tiên Lục 5 Lm. Đaminh Vũ Quang Chí Cha xứ Thọ Ninh 6 Lm. Giuse Lê Quốc Chinh Trưởng ban Ơn Gọi, kiêm Chủ nhiệm lớp mục vụ 7 Lm. Giuse Trần Văn Chỉnh Cha xứ Vân Cương, Trưởng Ban Loan báo Tin Mừng, Quản hạt Tuyên Quang 8 Lm. Giuse Nguyễn Văn Công Cha xứ Lai Tê, Kiêm nhiệm Kẻ Mốt 9 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Công Cha giáo Đại Chủng viện Hà Nội 10 Lm. Giuse Vũ Văn Cương Phụ tá Hích 11 Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Cường Cha xứ Yên Tập 12 Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường Phụ tá Bến Đông 13 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại Cha xứ Hữu Bằng 14 Lm. Giuse Nguyễn Văn Đinh Cha xứ Yên Thủy 15 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Như Định Cha xứ Mỹ Lộc 16 Lm. Giuse Ngô Ngọc Đoàn Cha xứ Yên Cư 17 Lm. Đaminh Ngô Quang Duẩn Quản nhiệm Hích 18 Lm. Giuse Mai Viết Dương Cha xứ Đại Lãm 19 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dương Phụ tá Nội Bài 20 Lm. Giuse Phạm Minh Hải Hưu dưỡng 21 Lm. Giuse Trần Bá Hạnh Hưu dưỡng 22 Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiến Phụ tá Nhà Thánh Tự 23 Lm. Giuse Nguyễn Bá Hiển Phụ tá Ngọ Xá 24 Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển Phụ tá Yên Mỹ 25 Lm. Giuse Nguyễn Đức Hiểu Hưu dưỡng 26 Lm. Simon Vũ Đức Hòa Phó xứ Lập Trí (Nhà thờ Minh Tân) 27 Lm. Phêrô Vêrôna Chu Quang Hòa Cha xứ Phúc Yên; Quản hạt Vĩnh Phúc 28 Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoàn Cha xứ Bỉ Nội 29 Lm. Giuse Hà Mạnh Hoàn Cha xứ Dân Trù 30 Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn Cha xứ Vinh Tiến 31 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Hồi Cha xứ Tử Đình 32 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân Cha xứ Thái Nguyên, Đặc trách Hội trưởng gia 33 Lm. Tôma Nguyễn Văn Huệ Cha xứ Cẩm Giang 34 Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Hùng Cha xứ Phượng Giáo 35 Lm. Giuse Hoàng Trọng Hữu Du học 36 Lm. Giuse Trần Đức Huyên Cha xứ Lập Trí 37 Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải Cha giáo Đại Chủng viện Hà Nội 38 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Khang Giám đốc Nhà Thánh Tự 39 Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm Cha xứ Tử Nê, Quản hạt Bắc Ninh 40 Lm. Giuse Trần Quang Khiêm Cha xứ Phúc Xuân 41 Lm. Đaminh Nguyễn Như Khuê Cha xứ Đồng Nhân, Trưởng Ban giáo lý đức tin 42 Lm. Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê Phụ tá Chũ 43 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Kinh Quản nhiệm Bến Cốc, Linh hướng Cursillo 44 Lm. Giuse Hoàng Văn Lịch Quản nhiệm Lưu Xá 45 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu Cha xứ An Tràng, Trưởng Ban Mục vụ gia đình 46 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Huy Long Cha xứ Vĩnh Yên 47 Lm. Phanxicô Xaviê Đặng Văn Long Phó xứ Yên Thịnh 48 Lm. Vicente Mai Văn Mạnh Cha xứ Phong Cốc 49 Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Văn Miên Phụ tá Nam Viên 50 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam Hưu dưỡng 51 Lm. Giuse Nguyễn Ngát Cha xứ Ngăm Giáo 52 Lm. Giuse Đinh Đồng Ngôn Cha xứ Nội Bài, Tuyên úy Liên đoàn TNTT 53 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên Cha xứ Đạo Ngạn, Giám đốc Caritas 54 Lm. Giuse Nguyễn Đình Phán Cha xứ Tân Bình 55 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi Phụ tá Tiên Lục 56 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phong Cha xứ Bắc Giang, Trưởng Ban giáo dân, Quản hạt Bắc Giang 57 Lm. Anrê Nguyễn Quang Phúc Cha xứ Nhã Lộng 58 Lm. Tômasô Nguyễn Văn Phùng Cha xứ Bến Đông, Quản hạt Nội Bài 59 Lm. Giuse Phạm Văn Phương   60 Lm. Vincent Nguyễn Văn Quân Cha xứ Thiết Nham 61 Lm. Giuse Nguyễn Đức Quân Cha xứ Trung Lai 62 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Quân Phụ tá Tân Bình 63 Lm. Giuse Nguyễn Văn Quân Cha xứ Đức Bản 64 Lm. Phanxicô Xaviê Phạm Văn Quang Cha xứ Yên Lễ 65 Lm. Giuse Ngô Văn Quảng Quản lý Tòa Giám Mục 66 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Sao Cha xứ Tân An 67 Lm. Giuse Nguyễn Văn Tâm Cha xứ Xuân Hòa 68 Lm. Đaminh Nguyễn Minh Tân Cha xứ Ngọ Xá 69 Lm. Giuse Ngô Văn Tấn Cha xứ Bạch Xa 70 Lm. Giuse Nguyễn Huy Tảo Hưu dưỡng 71 Lm. Phêrô Mai Viết Thắng Cha xứ Từ Phong, Đặc trách Hội Mân Côi 72 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng Chưởng ấn, Kiêm nhiệm Nam Viên 73 Lm. Giuse Đinh Văn Thành Cha xứ Đại Từ, Quản hạt Thái Nguyên 74 Lm. Gioakim Nguyễn Đức Thành Cha xứ Tam Đảo, Đại diện tư pháp,  Tổng Quản lý Giáo phận 75 Lm. Giuse Hoàng Văn Thập Cha xứ Yên Thịnh 76 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thế Cha xứ Phú Cường 77 Lm. Đaminh Nguyễn Quang Thiều Cha xứ Nghĩa Hạ 78 Lm. Giuse Đỗ Văn Thọ   79 Lm. Giuse Nguyễn Minh Thọ Du học 80 Lm. Gioakim Nguyễn Văn Thoan Cha xứ Lục Hạ 81 Lm. Giuse Trần Quang Thu Cha xứ Đồng Chương 82 Lm. Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận Cha xứ Chính Toà, Trưởng Ban Thánh nhạc 83 Lm. Vicente Nguyễn Văn Thuyên Cha xứ Tân Cương 84 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tiến Phụ tá Vân Cương 85 Lm. Hiêrônimô Nguyễn Văn Tính Cha xứ An Bài, Trưởng Ban phục vụ Lời Chúa 86 Lm. Đaminh Trần Văn Tính Phụ tá Hữu Bằng 87 Lm. Giuse Phan Tự Toán Phó xứ Đình Tổ 88 Lm. Đaminh Trần Văn Toán Phụ tá Đại Từ 89 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn Cha xứ Thường Lệ, Kiêm nhiệm Thạch Đà, Trưởng Ban giới trẻ 90 Lm. Đaminh Trần Văn Toàn Du học 91 Lm. Phêrô Vêrôna Chu Quang Tòng Hưu dưỡng 92 Lm. Giuse Nguyễn Quốc Triệu Giám đốc Nhà hưu dưỡng Từ Phong 93 Lm. Phaolô Nguyễn Khắc Trọng Du học 94 Lm. Giuse Đặng Văn Trọng Cha xứ Trung Xuân 95 Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường Cha xứ Ngô Khê, Kiêm nhiệm Nguyệt Đức, Trưởng Ban Văn hoá 96 Lm. Giuse Nguyễn Văn Trường Cha xứ Hoà Loan 97 Lm. Vinh sơn Nguyễn Văn Trường Phó xứ Đại Lãm 98 Lm. Phaolô Đào Văn Trường Phụ tá Bắc Giang 99 Lm. Giuse Nguyễn Đức Trưởng Phụ tá Chính Toà 100 Lm. Giuse Trương Văn Tú Phụ tá Đồng Chương 101 Lm. Inhaxiô Nguyễn Ngọc Tư Cha xứ Đình Tổ, Kiêm nhiệm Dâu 102 Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuân Quản nhiệm Chũ 103 Lm. Giuse Hoàng Anh Tuấn Cha xứ La Tú 104 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuấn Phụ tá Bắc Kạn 105 Lm. Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tưởng Phụ tá Thường Lệ 106 Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuyên Cha xứ Thống Nhất 107 Lm. Giuse Trần Văn Tuyển Phụ tá Bắc Kạn 108 Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn Linh mục Tổng Đại Diện 109 Lm. Giuse Lê Thành Văn Cha xứ Yên Mỹ 110 Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Cha xứ Thường Thắng 111 Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ Phụ tá Tử Nê 112 Lm. Phêrô Đỗ Công Viên Cha xứ Yên Lãng 113 Lm. Giuse Trần Quang Vinh Hưu dưỡng       

Lm. Giuse Trần Quang Vinh

Lm. Giuse Trần Quang Vinh Hưu dưỡng Sinh năm: 1938 Ngày thụ phong: 16/9/1974 Địa chỉ: Nhà hưu dưỡng linh mục Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

Lm. Phêrô Đỗ Công Viên

Lm. Phêrô Đỗ Công Viên Cha xứ Yên Lãng Sinh năm: 1977 Ngày thụ phong: 08/06/2012 Địa chỉ: Nhà thờ Yên Lãng, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ

Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ Phụ tá Tử Nê Sinh năm: 1988 Ngày thụ phong: 29/5/2023 Địa chỉ: Nhà thờ Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Cha xứ Thường Thắng Sinh năm: 1982 Ngày thụ phong: 01/06/2018 Địa chỉ: Nhà thờ Thường Thắng, Thôn Trong Làng, Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Lm. Giuse Lê Thành Văn

Lm. Giuse Lê Thành Văn Cha xứ Yên Mỹ Sinh năm: 1975 Ngày thụ phong: 25/04/2015 Địa chỉ: Nhà thờ Yên Mỹ, 35 Nhà Chung, Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn

Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn Linh mục Tổng Đại Diện Sinh năm: 1962 Ngày thụ phong: 29/06/1998 Địa chỉ: Toà Giám Mục Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN