Home / Linh mục giáo phận hiện tại

Linh mục giáo phận hiện tại

Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm

Lm. Giuse Nguyễn Văn Khiêm Cha xứ Tử Nê Sinh năm: 1962 Ngày thụ phong: 29/06/1998 Địa chỉ: Nhà thờ Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoàn

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Hoàn Cha xứ Bỉ Nội Sinh năm: 1971 Ngày thụ phong: 07/5/2006 Địa chỉ: Nhà thờ Bỉ, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang

Lm. Giuse Trần Quang Vinh

Lm. Giuse Trần Quang Vinh Hưu dưỡng Sinh năm: 1938 Ngày thụ phong: 16/9/1974 Địa chỉ: Nhà hưu dưỡng linh mục Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

Lm. Phêrô Đỗ Công Viên

Lm. Phêrô Đỗ Công Viên Cha xứ Yên Lãng Sinh năm: 1977 Ngày thụ phong: 08/06/2012 Địa chỉ: Nhà thờ Yên Lãng, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ

Lm. Anrê Nguyễn Quốc Vệ Phụ tá Tử Nê Sinh năm: 1988 Ngày thụ phong: 29/5/2023 Địa chỉ: Nhà thờ Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Cha xứ Thường Thắng Sinh năm: 1982 Ngày thụ phong: 01/06/2018 Địa chỉ: Nhà thờ Thường Thắng, Thôn Trong Làng, Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Lm. Giuse Lê Thành Văn

Lm. Giuse Lê Thành Văn Cha xứ Yên Mỹ Sinh năm: 1975 Ngày thụ phong: 25/04/2015 Địa chỉ: Nhà thờ Yên Mỹ, 35 Nhà Chung, Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn

Lm. Phêrô Nguyễn Công Văn Linh mục Tổng Đại Diện Sinh năm: 1962 Ngày thụ phong: 29/06/1998 Địa chỉ: Toà Giám Mục Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trưởng

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trưởng Phụ tá Chính Toà Sinh năm: 1990 Ngày thụ phong: 02/06/2022 Địa chỉ: Nhà thờ Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh

Lm. Phaolô Đào Văn Trường

Lm. Phaolô Đào Văn Trường Phụ tá Bắc Giang Sinh năm: 1990 Ngày thụ phong: 29/5/2023 Địa chỉ: Nhà thờ Bắc Giang, 66A, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Bắc Giang, Bắc Giang

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN