Những con số ấn tượng của Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIX

 Sau 12 tháng chờ đợi, cuối cùng thì Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX 2023 tại Giáo xứ Bến Đông, Giáo phận Bắc Ninh đã được diễn ra trong hai ngày 22-23/11/2023. DƯỚI ĐÂY LÀ 5 CON SỐ ẤN TƯỢNG NHẤT khi đến với Đại hội Giới trẻ lần này: 

1. Số lượng người phục vụ khoảng 5000 người.