Rao Báo: Truyền Chức Phó Tế

 

TẢI FILE THÔNG BÁO PDF

 

Tòa giám mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức phó tế trong thời gian sắp tới:

 

  1. Thầy Phêrô Trần Văn Đạo, sinh ngày 02/02/1993 tại giáo họ Tân Phúc, giáo xứ Đồng Chương.
  2. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 02/5/1991 tại giáo xứ Thống Nhất.
  3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Hoạch, sinh ngày 15/01/1991 tại giáo họ Đất Đỏ, giáo xứ Đồng Chương.
  4. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ký, sinh ngày 24/11/1990 tại giáo họ Ngọc Cục, giáo xứ Phượng Giáo.
  5.  Thầy Giuse Vũ Long Quân, sinh ngày 01/4/1993 tại giáo xứ Yên Thịnh.
  6. Thầy Giuse Vũ Đức Thường, sinh ngày 16/12/1993 tại giáo xứ Đại Từ.
  7. Thầy Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh, sinh ngày 20/8/1992 tại giáo họ Phương Trù, giáo xứ Dân Trù.
  8. Thầy Phanxicô Xaviê Trần Văn Vinh, sinh ngày 05/6/1988 tại giáo họ Sen Hồ, giáo xứ Đạo Ngạn.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ hoặc bề trên giáo phận, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ trên giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật II Mùa Vọng (10/12/2023) đến Chúa Nhật IV Mùa Vọng (24/12/2023).

 

    Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2023 

 

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng  

Văn phòng tòa giám mục Bắc Ninh

 

 

 

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN