Thánh lễ giỗ đầu của Dì Maria Nguyễn Thị Xuyên - HD Đức Mẹ Hiệp Nhất

Thứ 6, ngày 10/11/2023, vừa tròn một năm dì Maria Nguyễn Thị Xuyên được Chúa gọi về, trong bầu khí thánh thiêng, toàn thể Chị em trong Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã cùng với cộng đoàn giáo họ Ngọc Cục và gia đình thân nhân, ân nhân hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho dì.

Thánh lễ hôm nay do cha xứ Đaminh Nguyễn Xuân Hùng chủ sự, với sự hiện diện của cha Đặc trách Liên tu sĩ Giáo phận, quý cha quê hương, quý cha trong giáo phận, quý thầy, quý dì, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Phượng Giáo.